Afbeelding
Foto: VieCuri

Samenwerking VieCuri en Laurentius

Algemeen

Om de continuïteit van de spoedzorg voor Noord- en Midden-Limburg te waarborgen, gaan VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Laurentius Ziekenhuis Roermond hun vakgroepen SEH integreren. Op 26 oktober hebben de bestuurders van beide ziekenhuizen hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Met deze intentieverklaring willen beide ziekenhuizen de SEH, als onderdeel van de acute zorg in Noord- en Midden Limburg, goed regelen en ook in de toekomst de kwaliteit goed borgen. 

Het is een opgave voor de ziekenhuizen om voldoende gekwalificeerde SEH-artsen te vinden en te behouden. Daarnaast neemt de druk op de zorg steeds verder toe en worden de zorgvragen complexer. VieCuri en Laurentius willen capaciteitsproblemen in de nabije toekomst voorkomen en een hoge kwaliteit van zorg blijven bieden. Om deze redenen hebben VieCuri en Laurentius de intentie om beide vakgroepen Spoedeisende Hulp artsen samen te voegen. 

Alle SEH-artsen komen in dienst bij VieCuri en leveren hun diensten zowel in Venlo als in Roermond. De overige zorgmedewerkers blijven bij het eigen ziekenhuis. IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter VieCuri Medisch Centrum: “De kwaliteit van zorg wordt ook in de toekomst geborgd als we de beide vakgroepen intensief laten samenwerken als één grote vakgroep. Daarnaast wordt de dekking van de spoedzorg in de regio verhoogd; een robuuste en flexibele groep artsen is beter in staat om samen de bezetting 24/7 rond te krijgen.” De patiënt merkt niets van de integratie: hij wordt naar dezelfde spoedpost gebracht als voorheen. 

Arbeidsmarkt
“Een grotere vakgroep is aantrekkelijker voor zowel nieuwe als bestaande SEH-artsen: er ontstaan mogelijkheden om expertises en aandachtsgebieden verder te ontwikkelen. Bovendien ontstaat er een bredere basis voor onderzoek en innovatie. Hierdoor worden we voor zorgprofessionals een interessantere partij op de arbeidsmarkt”, zegt Luc van den Akker, bestuursvoorzitter Laurentius Ziekenhuis. VieCuri biedt op dit moment als topklinisch ziekenhuis al een opleiding voor SEH-artsen.

In de transitieperiode die nu ontstaat worden de processen aan beide zijden op elkaar aangesloten en gaan de vakgroepen elkaar maximaal ondersteunen om zo toe te werken naar één geïntegreerde vakgroep SEH artsen. In maart 2022 verwachten VieCuri en Laurentius de samenwerking rond te hebben. 

Uit de krant