Afbeelding
Foto: pixabay

Subsidie op de tocht voor mestvergisters

Algemeen Landbouw Landweert Politiek Venray

Mestvergisters moeten voortaan worden uitgesloten van subsidies. Een motie van de Partij voor de Dieren met die strekking werd tijdens de laatste Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer door een meerderheid aangenomen. Algemeen bekend is dat mestvergisters zonder SDE-subsidies niet rendabel zijn. Wat kan dat betekenen voor de mestvergisters in Venray? 

Door Henk Baltussen

De volledige tekst van de motie luidde: ‘Met het oog op de drie miljard extra subsidie voor de ophoging van de SDE++-subsidiepot,m moeten mestvergisters uit worden gesloten van deze subsidies’. Die motie werd ingediend omdat vol..

Uit de krant