<p>De verkiezingsuitslag op kandidaatsniveau wordt twee dagen later bekendgemaakt. </p>

De verkiezingsuitslag op kandidaatsniveau wordt twee dagen later bekendgemaakt.

(Foto: Pixabay)

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen twee dagen later

De definitieve verkiezingsuitslag op kandidaatsniveau van de Venrayse gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart volgend jaar, wordt pas op vrijdag na de verkiezingen gepresenteerd. Dat laat het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad weten. 


Op partijniveau wordt de uitslag wel tijdens de verkiezingsavond gepresenteerd. Normaliter werd in de nacht nog duidelijk welke kandidaten een raadszetel hadden veroverd. Dat wordt nu dus pas twee dagen later. Het college voert een aantal redenen op waarom daartoe is besloten. ‘Het proces om te komen tot de einduitslag wordt steeds complexer’, meldt het college van B en W. ‘Het invoeren van de uitslagen in de daarvoor bestemde software kost meer tijd. Daarnaast wordt handmatig de software gecontroleerd, om een eventuele hack uit te sluiten. Dat vraagt veel aandacht en tijd. Dit verplichte proces maakt dat het niet meer reëel is om nog in de nacht zelf tijdig met een definitieve uitslag te komen’.

Daarbij is het vaststellen van de einduitslag een taak van het centraal stembureau. Dat gebeurt op de vrijdag na de verkiezingen om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Het centraal stembureau heeft volgens het college de tijd tot aan die bijeenkomst hard nodig omdat het een complexe taak is. De tijdsdruk die dat met zich meebrengt kan voor verwarring of teleurstelling zorgen, als het centraal stembureau bij de definitieve einduitslag anders bepaalt. Bij de raadsverkiezingen in 2018 in Venray leek het er op een gegeven moment op dat er geloot moest worden om een restzetel tussen het CDA en Venray Lokaal. Dat bleek na hertelling niet nodig. De restzetel ging toen naar het CDA.


Eveneens is besloten om, gezien de positieve ervaringen in 2018, weer gebruik te maken van digitaal bedrukte verkiezingsborden. Op zo’n bord krijgt elke partij evenveel ruimte voor publicatie van een verkiezingsposter.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten