Logo peelenmaasvenray.nl
Foto:

Sluitende begroting, maar onzekerheden voor de toekomst

De gemeenteraad ontving op donderdag 23 september uit handen van het college van B en W de begroting voor 2022. De begroting bevat geen nieuwe ambities en plannen, maar geeft invulling aan het samenwerkingsakkoord dat in juli van dit jaar door zeven politieke partijen in de raad is ondertekend. 

Het Venrayse college wil, na de turbulente periode vanwege de coronacrisis en het plotselinge vertrek van twee wethouders, de huidige raadsperiode positief afsluiten en een goede basis bieden voor de volgende coalitie. De samenwerkende partijen in de gemeenteraad besloten deze zomer om deze raadsperiode geen besluiten meer te nemen over een aantal grote dossiers, zoals de ontwikkeling van 30 hectare bedrijventerrein en grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. 

Ook is geen ruimte meer voor nieuwe plannen en ambities. Wethouder Jan Jenneskens: “We focussen ons in deze begroting op een succesvolle afronding van lopende plannen en projecten zodat straks, in 2022, een nieuwe coalitie in een opgemaakt bed terecht komt en voortvarend aan de slag kan voor een mooie toekomst van Venray.”

Koers ongewijzigd 
De zeven partijen spraken af om richting de gemeenteraadsverkiezingen te blijven koersen op het vastgestelde Coalitieakkoord 2018-2022 en het daarop gebaseerde collegeprogramma Een gezonde toekomst voor Venray. Urgente thema’s, zoals werken aan een inclusieve samenleving, de realisatie van woningbouw en het herstel van Venray na de coronacrisis krijgen prioriteit. Dat geldt ook voor het programma Transitie Landelijk Gebied, waarbij Venray op zoek gaat naar een nieuwe balans tussen ondernemen, wonen en recreëren in het buitengebied, met voldoende aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, ecologie en natuur.

Financiële onzekerheden 
Voor 2022 is de begroting van Venray sluitend, maar er zijn wel financiële onzekerheden voor de toekomst. Zo is nog onduidelijk wat de lange termijneffecten van de coronacrisis op de samenleving zijn en wat dit financieel voor de gemeente Venray betekent. En zolang er geen nieuw kabinet is, komen er geen besluiten voor de lange termijn en blijven gemeenten in onzekerheid. Dit maakt het voeren van een evenwichtig financieel beleid lastig.

Extra middelen nodig van het Rijk
Jan Jenneskens: “Het meerjarenperspectief vanaf 2023 is niet sluitend. Toch stellen we nog geen bezuinigingen voor. We willen ons voorzieningenniveau op peil houden, extra belastingverhogingen voorkomen en onze reservepositie behouden. We willen juist inzichtelijk maken dat we in de huidige situatie, zonder extra middelen van het Rijk, structureel tekort komen. We wachten daarom af tot er een nieuw kabinet is geformeerd dat met plannen komt voor de lange termijn, inclusief het financiële perspectief dat daarbij hoort.”

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten