Logo peelenmaasvenray.nl
<p>Het gemeentehuis in Venray&nbsp;</p>

Het gemeentehuis in Venray 

(Archief Peel en Maas)

Uitwerking omgevingsvisie nodig om milieueffecten goed te beoordelen

Het omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van de gemeente Venray bevat veel belangrijke informatie. Uit het rapport blijkt dat nog niet duidelijk is of alle doelen van de omgevingsvisie volledig haalbaar zijn. Dat komt omdat sommige doelen en maatregelen nog niet concreet geformuleerd kunnen worden. Dit zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Venray had de commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.


De gemeente stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van Venray op de korte en de langere termijn. Zo bepaalt de visie hoeveel ruimte er mag zijn voor agrarische bedrijven en duurzame energieproductie in agrarische gebieden. Andere onderwerpen zijn de aanpak van verdroging in natuurgebieden en logistieke hallen. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Het rapport beschrijft duidelijk de keuzes die gemaakt kunnen worden en de effecten op bijvoorbeeld leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit, geur, natuur en landschap. Sommige doelen en maatregelen zijn nog niet uitgewerkt. Daarom is nu nog niet duidelijk of alle doelen van de omgevingsvisie volledig haalbaar zijn. De spanning tussen landbouw, duurzame energieproductie en natuur in het landelijk gebied wordt bijvoorbeeld pas duidelijk als de visie is uitgewerkt in programma’s en andere besluiten.

Het rapport mist nog onderbouwing van de methodes die zijn gebruikt voor de beoordeling van de effecten, zegt de commissie. Belangrijke effecten kunnen zo over het hoofd worden gezien. De onderbouwing hiervan is vooral belangrijk voor de uitwerking van de omgevingsvisie en de monitoring. De commissie adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten