Logo peelenmaasvenray.nl
Foto:

Multifunctioneel centrum in de Sint-Michaëlkerk Wanssum

Er is een principeakkoord bereikt over het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) in Wanssum. De gebruikers van gemeenschapshuis De Zandhoek, het kerkbestuur en het bisdom Roermond zijn overeengekomen om dit MFC te vestigen in de Sint-Michaëlkerk in Wanssum. Tegelijkertijd heeft Wonen Limburg zich bereid verklaard om de huidige locatie van De Zandhoek in te zetten voor (sociale) woningbouw.

De afgelopen jaren heeft een brede werkgroep in Wanssum plannen gemaakt voor een multifunctioneel centrum (MFC) in Wanssum. De werkgroep heeft zich daarbij laten leiden door de uitgangspunten van het project Schoon Door De Poort.

Sint-Michaëlkerk

De Sint-Michaëlkerk in Wanssum is een degelijk gebouw op een centrale plaats in het dorp. Een architect heeft een passend schetsontwerp getekend waarbij een permanente sacrale (gebeds)ruimte is voorzien naast de veilige zichtbaarheid van het historische doopvont en historische kerkelijke attributen. Daarnaast is er ruimte voor onder andere het gymnastiekonderwijs van basisschool de Peddepoel, het jeugd en jongerenwerk, de KBO, de fanfare, het koor en de toneelvereniging, de carnavalsvereniging en overige sportactiviteiten. Alle activiteiten kunnen in het bestaande kerkgebouw plaatsvinden. Nieuwbouw is niet nodig.

De Zandhoek

Het huidige gemeenschapshuis ‘De Zandhoek’ wordt gesloopt. Daarmee ontstaat er ruimte voor woningbouw. Wonen Limburg heeft de intentie uitgesproken om de locatie in te vullen met een nader te bepalen aantal sociale huur- en eventueel koopwoningen. Samen met de dorpsraad Wanssum onderzoekt Wonen Limburg de passende woonbehoefte. Eventueel stelt de gemeente Venray daarvoor een aanvullend gedeelte grond ter beschikking.

Planning

De komende periode gaan alle betrokken partijen verder met de uitwerking van de plannen. In november 2021 biedt de werkgroep het definitieve projectplan aan het college en gemeenteraad aan. In 2022 kan dan worden gestart met de realisatie van een multifunctioneel centrum in de kerk. Daarna start Wonen Limburg met de realisatie van de woningbouw op de huidige locatie van ‘De Zandhoek’.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten