Afbeelding
Foto: Henk Lammen

Kermis Venray dit jaar op terrein Wetteling

Algemeen

De kermis van Venray vindt dit jaar van 30 juli tot en met 4 augustus plaats op het terrein van de Wetteling en een gedeelte van de Zuidsingel tussen de rotondes Leunseweg en Langstraat. Het college van B en W stemde hiermee in na een positief advies van de Veiligheidsregio voor deze locatie.

Wethouder Jan Loonen: “We hebben tot het laatste moment gewacht met het nemen van een definitief besluit over de kermis om te kijken hoe de versoepelingen zich zouden ontwikkelen. Een kermis op locatie Wetteling/Zuidsingel is, met de huidige regelgeving, het enige haalbare scenario gebleken voor een volwaardige kermis deze zomer. We zijn er trots op dat het gelukt is om een coronaproof plan neer te leggen voor De Wetteling en zetten nu álles op álles om onze inwoners en bezoekers uit de regio een mooie, volwaardige en bovenal veilige kermis te bieden. We hebben zeker weer iets om naar uit te kijken en dat geeft een heel goed gevoel!”

Kermis in centrum niet haalbaar
Voor de locatie Venray Centrum ontving de gemeente een negatief advies van de veiligheidsregio. Dat had te maken met diverse factoren. Zo zijn bezoekersstromen in het centrum lastiger te scheiden in combinatie met de aanwezige horeca. Ook is het lastig om terreinen in het centrum te omheinen en tegelijkertijd bewoners en bezoekers van het gebied een vrije doorgang te bieden.

Terrein Wetteling geschikt
Het terrein van de Wetteling en een deel van de Zuidsingel is al grotendeels omheind en kan voor het overige gedeelte volledig worden afgezet. Er komen in- en uitgangen waar bijgehouden wordt hoeveel bezoekers het terrein betreden en verlaten. Er komen looproutes en over het hele terrein lopen gastheren en –dames om toe te zien op het naleven van de coronamaatregelen. De kermis sluit uiterlijk om 00.00 uur en dat gaat ook gelden voor de horeca in het centrum (tenzij landelijk nog een sluitingstijd van 22.00 uur geldt).

Indeling kermis
De Zuidsingel, tussen de rotondes Langstraat en Leunseweg, wordt afgesloten voor al het verkeer. Aan beide kanten van de Zuidsingel komen in- en uitgangen van het kermisterrein. In de buurt van de woningen aan de Zuidsingel komen vooral de kinderattracties en spellen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Vanuit de Kruisstraat / Sint Antoniusstraat komt géén ingang, alléén een nooduitgang. Dit om bezoekersstromen van en naar het centrum in deze straten te voorkomen. Bezoekers van en naar het centrum en het kermisterrein worden via de Langstraat en Leunseweg geleid. Deze wegen zijn breder en daarom geschikter om bezoekersstromen op te vangen. Met verkeersmaatregelen wil de gemeente parkeeroverlast in de woonwijk tussen het centrum en het Wettelingterrein voorkomen. Het salonwagenterrein van de kermisexploitanten komt aan de Oostsingel, op het terrein links van basisschool De Hommel.

Vertrouwen
Loonen: “We zijn optimistisch en hopen dat de coronamaatregelen in de zomer verder versoepelen, maar er blijven natuurlijk risico’s bestaan waar wij geen invloed op hebben. Veel is afhankelijk van de besmettingscijfers én de vaccinatiecijfers. Met dit besluit spreken we in elk geval het vertrouwen uit naar álle betrokken partijen om, met elkaar, dit eerste grote evenement in Venray in coronatijd tot een succes te brengen.”

Eenmalig
Over de scenario’s en uiteindelijk de keuze voor de Wetteling zijn alle direct betrokkenen geïnformeerd. De locatie Wetteling/ Zuidsingel is een eenmalige keuze. Als de coronapandemie voorbij is, vindt de kermis weer, als vanouds, in het centrum van Venray plaats.

Uit de krant