Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Foto: pixabay

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt brief naar informateur

Algemeen

Op 25 april 2021 stuurde de regio Noord-Limburg een brief naar informateur Tjeenk Willink over de situatie van arbeidsmigranten in Noord-Limburg. De regio stelt dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor de groei van de welvaart in Noord-Limburg, maar ze zien wel een aantal problemen die met hulp van de rijksoverheid moeten worden opgelost. Op het gebied van gezondheidszorg, taal, integratie en registratie.

De regiogemeenten pleiten er voor dat de rijksoverheid mee helpt om “het belang van arbeidsmigranten onder de aandacht te brengen”, zodat verzet van burgers tegen huisvesting in hun omgeving weggenomen wordt. De brief van de regio was voor de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten aanleiding óók een brief te schrijven naar de informateur, Mariëtte Hamer. De werkgroep kijkt anders aan tegen de problemen die ontstaan als gevolg van de toestroom van arbeidsmigranten.

In haar brief wijst de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten op de economische belangen van grote ondernemers - met name in de logistieke sector - die de boventoon voert in het beleid van de gemeenten in Noord-Limburg. De regio wordt volgebouwd met grote “blokkendozen”, zogenaamd om werkgelegenheid voor de bevolking te creëren. In de praktijk blijkt dat het vooral werkgelegenheid voor mensen uit Oost-Europa betekent. Naast het profijt voor de grote ondernemingen levert dit ook problemen op voor de samenleving. Prognoses laten zien dat op termijn een kwart van de bevolking van Horst aan de Maas bestaat uit arbeidsmigranten. De sociale structuur van de samenleving raakt daarmee in onbalans. En volgens cijfers van het CBS bestaat er momenteel een onbenut arbeidspotentieel van 1,1 miljoen mensen en volgens onderzoek van de RABO-bank moeten ten gevolge van de coronacrisis 40% van de winkels gaan sluiten en komen er in Nederland zo’n 400.000 werklozen bij.

Ondertussen worden de arbeidsmigranten niet of nauwelijks geregistreerd en pleit de gemeente Horst aan de Maas ervoor om die registratie pas door te voeren na een verblijf van zeven maanden. Omdat het zo moeilijk zou zijn de verblijfplaats van arbeidsmigranten op te sporen. Terwijl gebleken is dat bijvoorbeeld uitzendbureaus exact weten waar en hoelang arbeidsmigranten werken en verblijven, maar dat zij deze mensen niet of nauwelijks laten registreren. Niet of pas laat registreren betekent volgens de werkgroep dat onduidelijk is waar arbeidsmigranten zich bevinden met gevolgen voor bijvoorbeeld handhaving (denk aan coronamaatregelen of aan situaties als in Linne, waarbij 50 arbeidsmigranten in miserabele omstandigheden gehuisvest waren) óf men weet niet hoeveel arbeidsmigranten er zijn en dat heeft weer gevolgen voor te ontwikkelen beleid.

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten schrijft de informateur dat te werk stellen en huisvesten van arbeidsmigranten de ondernemers veel geld oplevert, terwijl veel van de kosten die de komst en het verblijf van de arbeidsmigranten met zich mee brengt, afgewenteld wordt op de samenleving.

In dat kader wijst de werkgroep op de inzet van de politie Limburg Noord, die de helft van haar tijd besteedt aan arbeidsmigranten en huisartsen en maatschappelijke instituties luiden al geruime tijd de noodklok. Het effect van de massaliteit in relatie tot beheersbaarheid van de toestroom van arbeidsmigranten baart de werkgroep zorgen over het welzijn van zowel de arbeidsmigranten als de gehele gemeenschap.

De negatieve sociale, maatschappelijke en ook economische impact kan decennia en generaties lang voortduren, zoals ook blijkt uit de gevolgen van de import van arbeidskrachten uit gebieden rond de Middellandse Zee in de jaren zestig en zeventig.

Waar de gemeenten in Noord-Limburg de ongebreidelde toestroom van Oost-Europese arbeidskrachten blijven faciliteren pleit de werkgroep naast het implementeren van de aanbevelingen van het Aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer voor het stoppen van de toestroom van arbeidsmigranten. En tenslotte vraagt de Werkgroep aan de informateur om er zorg voor te dragen dat de enorme directe maar vaak ook onzichtbare kosten die gepaard gaan met beheer en integratie niet afgewenteld worden op de maatschappij, maar dat de rekening daar neergelegd wordt waar ze thuishoort, bij hen die er aan verdienen: de huisvesters, werkgevers en uitzendbureaus.

Uit de krant