Er wordt extern onafhankelijk onderzoek verricht naar de handelswijze van wethouder Loonen in het dossier Loobeekdal.
Er wordt extern onafhankelijk onderzoek verricht naar de handelswijze van wethouder Loonen in het dossier Loobeekdal. Foto: Rikus ten Brucke

Start integriteitsonderzoek wethouder Loonen

Algemeen Dossier: Gronddeals Loobeekdal

De gemeenteraad van Venray heeft dinsdagavond het startsein gegeven voor een extern onafhankelijk onderzoek naar de handelswijze van wethouder Loonen in het dossier Loobeekdal. Bureau Berenschot voert het onderzoek uit en presenteert de resultaten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór het zomerreces. De raad bespreekt vervolgens de resultaten en de aanbevelingen in een (mogelijk extra) raadsvergadering.

Aanleiding voor het onderzoek is een artikel in de NRC van 8 januari jl. over de mogelijke rol van wethouder Loonen bij een gronddeal met Waterschap Limburg. In dit artikel staat de integriteit van wethouder Loonen ter discussie. Ook andere media publiceerden hierover. 

Het onderzoek moet antwoorden geven op de vraag in hoeverre wethouder Loonen sinds zijn aantreden gehandeld heeft in overeenstemming met de gedragscodes integriteit voor wethouders van de gemeente Venray en andere geldende wet- en regelgeving. Het onderzoek richt zich op het dossier Loobeekdal en in het bijzonder de gronddeal met het waterschap in 2016.

Het onderzoek is een initiatief van het presidium (het overleg van fractievoorzitters), dat op 12 januari heeft bepaald dat het onderzoek nodig was. Vervolgens is een bureau geselecteerd door een selectiecommissie, bestaande uit vier raadsleden. Een klankbordcommissie, ingesteld door de raad, begeleidt het onderzoeksbureau en voorziet het van informatie. Martin Leenders, woordvoerder namens de raad: “Het is goed dat het onderzoek nu start. De onzekerheid waarin we verkeren, brengt veel onrust met zich mee. Binnen de raad, maar ook in de Venrayse gemeenschap. Iedereen wil duidelijkheid over de vraag of de handelswijze van de wethouder in dit dossier juist geweest is. Ook voor de persoon Jan Loonen en zijn gezin is de impact van deze kwestie groot. Dat realiseren we ons. Hoe eerder die duidelijkheid er is, hoe eerder de rust terugkeert en we ons weer kunnen focussen op ons belangrijke werk voor de toekomst van Venray.

De volledige onderzoeksvraag:

Hoofdvraag: In hoeverre heeft wethouder J.W.G.M. Loonen sinds zijn aantreden als wethouder in 2010 inzake het dossier Loobeekdal en in het bijzonder de gronddeal met het waterschap in 2016 gehandeld in overeenstemming met de gedragscodes integriteit voor wethouders van de gemeente Venray en eventueel andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving? Welke aanbevelingen voor de gemeente (zijnde raad, college en organisatie) volgen uit het onderzoek?

Specifieke vragen over feiten en omstandigheden: 

 • Wat zijn de privébelangen van wethouder Loonen en zijn familie in het gebied Loobeekdal en hoe hebben deze zich ontwikkeld sinds 2010? Hebben er (financiële) transacties plaatsgevonden met de gemeente, waterschap en/of provincie, zo ja hoe zijn die verlopen? Heeft wethouder Loonen gebruikgemaakt van regelingen van de gemeente, waterschap en/of provincie, zo ja hoe is dit verlopen? Welke ontwikkelingen hebben er sinds 2010 plaatsgevonden op de gronden van wethouder Loonen?
 • Hoe is specifiek de gronddeal met het waterschap in 2016 tot stand gekomen? Hoe is het proces verlopen? Welke prijs is er betaald en waarom?
 • In hoeverre is wethouder Loonen sinds zijn aantreden als wethouder in 2010 betrokken geweest bij het dossier Loobeekdal en hoe heeft hij gehandeld? Wat was zijn verantwoordelijkheid en hoe heeft hij daar invulling aan gegeven? 
 • Is het dossier Loobeekdal sinds 2010 wel eens aan de orde geweest in het college van B&W en/of de raad? Heeft wethouder Loonen deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming in het college van B&W en/of raad? 
 • Wat en hoe heeft wethouder Loonen sinds 2010 gecommuniceerd richting het college van B&W en/of de raad over zijn belangen in het Loobeekdal? 


Specifieke vragen over de beoordeling van de handelwijze van wethouder Loonen: 

 • Heeft wethouder Loonen geprobeerd om de besluitvorming en de voorbereiding daarvan omtrent het Loobeekdal te beïnvloeden ten behoeve van zijn privébelangen en de belangen van zijn familie?
 • Heeft wethouder Loonen zijn positie als wethouder gebruikt voor het afsluiten van de gronddeal tussen het waterschap en wethouder Loonen? Heeft hij bij de gronddeal een voorkeurspositie of voorkeursbehandeling gehad omdat hij wethouder was? Heeft hij enig voordeel genoten?
 • Had wethouder Loonen vanuit zijn functie als wethouder, kennis over het dossier Loobeekdal die anderen niet konden hebben en heeft hij daar privévoordeel mee behaald? Heeft hij als wethouder bij het dossier Loobeekdal een voorkeurspositie of voorkeursbehandeling gehad? Heeft hij enig voordeel genoten?
 • Heeft wethouder Loonen na 2010 privé bij onder meer de gronddeal gebruikgemaakt van niet openbare informatie die hij voor 2010 had verkregen als Statenlid ? 
 • In hoeverre heeft wethouder Loonen in het Loobeekdal sinds 2010 gehandeld in lijn met wet- en regelgeving op zijn eigen gronden en die van zijn familie?
 • Is wethouder Loonen voldoende transparant geweest richting college en raad over zijn belangen in het Loobeekdal en de gronddeal?


Specifieke vragen over aanbevelingen:

 • In hoeverre past, in het licht van integriteitsrisico’s, de combinatie van een wethouder grondzaken en het afsluiten van privégrondtransacties zoals in het Loobeekdal?
 • Zijn aanvullende of andere afspraken nodig omtrent transparantie en integriteit?

Uit de krant