<p>Ed Smeets: &ldquo;De gebedskaart biedt onder de huidige omstandigheden mensen wel de gelegenheid om bij Aswoensdag stil te staan.&quot;&nbsp;</p>

Ed Smeets: “De gebedskaart biedt onder de huidige omstandigheden mensen wel de gelegenheid om bij Aswoensdag stil te staan." 

(Foto: Rikus ten Brücke)

Bisdom Roermond brengt gebedskaart voor Aswoensdag uit

Het bisdom Roermond heeft een gebedskaart uitgebracht voor mensen die graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd.

Aswoensdag volgt na carnaval en is het begin van de vastentijd en de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen. In veel Limburgse parochies worden de Aswoensdagvieringen doorgaans zeer druk bezocht, vaak met medewerking van de plaatselijke carnavalsverenigingen. Dat kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze, omdat er aan elke viering maar maximaal dertig mensen mogen deelnemen. Ook het askruisje op het voorhoofd kan dit jaar niet worden uitgereikt. In plaats daarvan heeft het Vaticaan toestemming gegeven om bij gelovigen as boven het hoofd te strooien, waardoor er geen sprake hoeft te zijn van fysieke aanraking. Maar door het maximumaantal deelnemers zullen er dit jaar toch veel mensen teleurgesteld moeten worden. 

Als alternatief heeft het bisdom daarom de gebedskaart uitgebracht. Mensen die dat willen, hebben daardoor de gelegenheid om toch stil te staan bij Aswoensdag en een moment van persoonlijke bezinning te houden. De kaart kan ook gebruikt worden voor gebedsdiensten in kleine kring. De gebedskaarten worden verspreid via de parochies, die ze kunnen uitdelen of in de dagkapel of een andere openbare plek kunnen leggen, waar belangstellenden ze kunnen afhalen. “De gebedskaart vervangt het liturgische moment van de asoplegging niet,” zegt vicaris Ed Smeets van het bisdom Roermond en tevens deken van Venray. “Maar biedt onder de huidige omstandigheden mensen wel de gelegenheid om bij Aswoensdag stil te staan. Dat is altijd nog beter dan Aswoensdag helemaal overslaan.” 

De traditie van het uitdelen van een askruisje of het strooien van as bestaat in de kerk al heel lang en is een teken van boetedoening en een herinnering aan de vergankelijkheid van het leven. De priester spreekt daarbij de tekst uit ‘Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. De ‘Roermondse’ gebedskaart wordt ook verspreid in enkele andere Nederlandse bisdommen. De kaarten kunnen eventueel besteld worden bij het bisdom Roermond via info@bisdom-roermond.nl.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten