<p><strong>Frank van Gool, ceo van OTTO Work Force, tijdens een uitzending van Peel en Maas TV.</strong></p>

Frank van Gool, ceo van OTTO Work Force, tijdens een uitzending van Peel en Maas TV.

(Foto: Rikus ten Brücke)

‘Sluit nu duizenden malafide uitzendbureaus’

De regering moet nog voor het eind van 2021 duizenden malafide uitzendbureaus sluiten en zorgen voor betere regels rondom huisvesting. Dat stelt Frank van Gool, directeur-eigenaar van de grootste internationale arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force. Alleen op die manier worden arbeidsmigranten in de toekomst voldoende beschermd tegen wanpraktijken. Als dat niet gebeurt dan vreest Van Gool dat er straks geen arbeidsmigrant meer naar Nederland wil komen waardoor de economie vastloopt. Ook wil hij dat de overheid gemeenten gaat verplichten om onderdak te voorzien voor arbeidsmigranten die in de regio aan het werk zijn. 

Van Gool doet zijn oproep in aanloop naar het Tweede Kameroverleg van dinsdag, waarin wordt gesproken over beschermen van arbeidsmigranten. Volgens de directeur-eigenaar van het Venrayse uitzendorganisatie is het tijd dat er na veel praten eindelijk wordt ingegrepen. “Het is inmiddels bijna honderd dagen geleden dat het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten is verschenen met daarin concrete aanbevelingen om arbeidsmigranten beter te beschermen tegen uitbuiting en wantoestanden. Ik merk nu al dat de uitvoering alweer vooruit wordt geschoven. Ik doe een klemmend beroep op het kabinet en Tweede Kamer om vaart te maken. Doorschuiven mag geen afschuiven worden, daarvoor is de urgentie te groot.”

Uitzendvergunning maakt einde aan uitbuiting arbeidsmigrant
Als het aan Van Gool ligt wordt er per direct begonnen met de aanpak van de twee grootste problemen: het afrekenen met malafide uitzendbureaus en het garanderen van goede huisvesting voor arbeidsmigranten. “Nederland telt inmiddels 15.600 uitzendbedrijven, een groei van bijna 11.000 sinds 1998. Dat leidt tot misstanden als onderbetaling, concurrentievervalsing en belastingontwijking omdat het merendeel niet gecertificeerd is. Een uitzendvergunning, zoals voorgesteld door het Aanjaagteam, is de oplossing, maar tijdrovend. Daarom pleiten wij voor de snelle invoering van een ‘basis’-uitzendvergunning. Slechts 3 op de 10 de uitzendbureaus in Nederland is momenteel NEN- gecertificeerd en 1 op de 10 aangesloten bij branchevereniging ABU of NBBU. Door strenge regelgeving en handhaving kun je op korte termijn honderden dissidenten uitsluiten.”

Daarnaast moet de overheid zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens Van Gool is de huisvesting van ruim een derde van de 500.000 arbeidsmigranten in Nederland onder de maat. “Daarom pleiten wij voor het verplichten van regionale afspraken voor de huisvesting van arbeidsmigranten die in die regio werken. Dit element zien wij niet terug in de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Het probleem is dat niet iedere gemeente of provincie momenteel de noodzaak en urgentie van het realiseren van huisvesting ziet. Het realiseren van grootschalige huisvesting aan de rand van een woonwijk of industriegebied moet gestimuleerd worden, omdat dit een oplossing biedt en zorgt dat er geen woningen onttrokken worden aan de reguliere woningmarkt.”

Geen tijd te verliezen
Volgens Van Gool moet er geen moment langer worden gewacht met de aanpak van misstanden, omdat het desastreuze gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie als er niet heel snel beter wordt omgesprongen met arbeidsmigranten. “De bijdrage van arbeidsmigranten aan het BBP wordt geschat op 15 miljard en de nettobijdrage van arbeidsmigranten aan ons nationale inkomen wordt geraamd op 6,3 miljard. Nog steeds is er in Nederland een misverstand dat de stroom arbeidsmigranten onuitputtelijk is, maar daar is absoluut geen sprake van. We moeten hard concurreren met landen om ons heen als het gaat om arbeidsmigrant. Als wij niet zuinig omgaan met deze medewerkers kiezen die straks massaal voor een andere bestemming. Dat kan voor miljarden aan economische schade opleveren.”

Over OTTO Work Force 
OTTO Work Force is marktleider op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling en gelooft in een Europese arbeidsmarkt zonder grenzen. Het bureau is voortdurend op zoek naar nieuwe concepten om de belangen van hun klanten en medewerkers op het gebied van flexibel werken optimaal te dienen.  Ruim 22.000 flexmedewerkers werken via OTTO Work Force voornamelijk in Nederland, Duitsland en Polen. In West- Centraal- en Midden-Europa heeft OTTO in totaal 45 kantoren. OTTO heeft sinds het voorjaar van 2018 een strategische samenwerking met de Japanse uitzendgroep Outsourcing Inc.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten