Afbeelding
Foto: Rikus ten Brücke

Venray vraagt Visser om medewerking voor onderzoek vliegbasis De Peel

Algemeen

Burgemeester en wethouders van Venray willen dat Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie, medewerking verleent aan de uitvoering van een Kosten Effect Analyse (KEA) voor De Peel.

In een brief vraagt het college namens de voltallige gemeenteraad aan Visser zo snel mogelijk de opdracht te geven voor het uitvoeren van een KEA voor de openstelling van De Peel als vliegbasis. Tevens geeft het college in de brief aan betrokken te willen worden bij de keuze voor het bureau dat de KEA uitvoert. Om bijvoorbeeld de opdracht aan het bureau goed te kunnen formuleren.

Het college zegt in de brief zich er terdege van bewust te zijn dat Defensie de luchtmacht moet laten oefenen met het oog op de nationale veiligheid. Maar geeft tevens aan dat de Venrayse gemeenteraad twijfels heeft of De Peel, midden in een dichtbevolkt gebied, daarvoor wel de geschikte locatie is.

Een KEA is volgens het college een onderzoeksmethode waarbij de kosten van de openstelling worden berekend. Tevens moeten in een KEA alternatieve locaties worden onderzocht van waaruit onder meer de nieuwe F35-toestellen hun oefeningen kunnen houden. Naar dat laatste wordt volgens het college in een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse), waar in de raad ook op werd aangedrongen, niet naar gekeken. Van die alternatieven moeten de kosten eveneens inzichtelijk worden gemaakt, meldt het college aan Visser. Tijdens een infoavond kreeg de gemeenteraad een tijd terug informatie aangereikt over het gebruik van analysemethoden voor De Peel.

Het college hoopt dat er met het KEA-onderzoek een betere locatie uit de bus komt dan De Peel, waar Defensie zijn pijlen op heeft gericht. ‘Met minder kostbare effecten kan mogelijk op dezelfde wijze de nationale veiligheid worden gegarandeerd’, schrijven B en W in de brief waarin ze aangeven dat omliggende gemeenten instemden met het schrijven aan de staatssecretaris. Tevens geeft Venray aan er zich van bewust te zijn dat de belangen van de gemeenten Venray en Gemert-Bakel (op wiens grondgebied vliegbasis De Peel ligt) anders zijn dan die van de omliggende gemeente.

Uit de krant