Logo peelenmaasvenray.nl
Foto: Antoon Jeuken

Kerngroep bezorgd over ophanden zijnde sluiting HAP

De Kerngroep Gezondheidszorg Venray heeft verbaasd, teleurgesteld en bezorgd gereageerd op de dreigende sluiting van de huisartsenpost (HAP) in Venray. De kerngroep is van mening dat het uiterste in het werk moet worden gesteld om de te verwachten negatieve gevolgen aan te pakken.

‘Voor Venray betekent sluiting van de HAP een ernstige achteruitgang van de huisartsenzorg voor spoedgevallen in avond, nacht en weekend. Huisartsenzorg profileert zich als patiëntgerichte zorg, in nabijheid, goed bekend met de lokale situatie en 24 uur per dag 7 dagen per week’, laat de Kerngroep Gezondheidszorg Venray in een persbericht weten.

Verlies van zorg
‘De fusie van het Venrayse ziekenhuis met het ziekenhuis in Venlo ging indertijd gepaard met verlies van een belangrijk deel van de ziekenhuiszorg in Venray. In die situatie waren belangrijke argumenten: kwaliteitshandhaving en noodzakelijke ontwikkeling van specialistische zorg. Bij de verplaatsing van de huisartsenpost van Venray naar Venlo is deze argumentatie helemaal niet van toepassing.’

De Kerngroep neemt aan dat Cohesie de gevolgen van het wegvallen van de HAP voor de inwoners van Venray in kaart zal brengen en dat de Kerngroep zal worden betrokken bij de manier waarop dit gaat gebeuren. De Kerngroep is van mening dat de huisartsen van Venray zich zouden moeten beraden op de situatie die ontstaat na sluiting van de HAP. Zij zal daarover in overleg treden met de huisartsen.

Kerngroep Gezondheidszorg Venray beschouwt zich als het vertegenwoordigend lichaam van een groot aantal organisaties van inwoners en belanghebbenden van Venray. De kerngroep is opgericht om het afnemende voorzieningenniveau van Venray te stoppen.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten