Logo peelenmaasvenray.nl
<p>De gemeenteraad en het college willen op een duurzame en circulaire manier omgaan met afval, </p>

De gemeenteraad en het college willen op een duurzame en circulaire manier omgaan met afval,

(Foto: archief Peel en Maas)

Gemeente Venray gaat inwoners helpen het afval beter te scheiden

Betere afvalscheiding, minder restafval en zo stappen zetten naar een circulaire economie waarin afval grondstoffen zijn. Dat is de ambitie van de gemeente Venray. De gemeenteraad en het college van B en W willen op een duurzame en circulaire manier omgaan met afval, zoals het huis aan huis ophalen van verpakkingsafval in transparante zakken en het wekelijks gratis aan de straat zetten van de groene container.

“We willen concrete stappen maken naar een kringloopeconomie. Dat betekent dat afval zoveel mogelijk kan worden hergebruikt”,  vertelt verantwoordelijk wethouder Cor Vervoort. “Daarom moeten we zoveel mogelijk af van restafval, want dat wordt voornamelijk verbrand. Minder restafval is goed voor de aarde én goed voor de portemonnee van onze inwoners, want minder restafval betekent in beginsel minder afvalstoffenheffing.’ De gemeente Venray kiest er mede daarom ook voor om te spreken van ‘grondstoffenbeheer’ in plaats van ‘afvalbeheer.”

Uit de analyse bleek dat in 2019 gemiddeld door iedere Venraynaar nog 132 kilo restafval werd aangeboden. Dat is nog ver verwijderd van de ambitie van 10 kilogram per inwoner in 2025, zoals die door de gemeenteraad in 2012 werd vastgesteld. Van het restafval bleek zo’n 40% uit groente, fruit en etensresten te bestaan: afval dat eigenlijk in de groene container thuis hoort. 

De afgelopen jaren nam de vervuiling in containers voor plastic verpakkingen enorm toe. Vooral volle verpakkingen van etenswaren en restafval waren hiervan de oorzaak. Het cijfer liep de laatste jaren zo hoog op, dat tot 80% van het verpakkingsafval werd afgekeurd voor recycling. Dat betekende dat nóg meer afval verbrand moest worden.

“Het is onze insteek om het inleveren van het recyclebare afval gemakkelijker te maken en het inleveren van restafval juist wat minder aantrekkelijk”, zegt Vervoort, die aangeeft dat de gemeente inwoners zoveel mogelijk wil helpen om goed afval te scheiden. “We gaan het verpakkingsafval in transparante zakken huis aan huis ophalen. Daarnaast gaan we het groente-, fruit en tuinafval en etensresten wekelijks thuis ophalen, waarbij de groene container gratis aan straat gezet kan worden.”” Het aanbieden van restafval wordt juist wat minder aantrekkelijk gemaakt. De grijze container kan nog maar eens in de vier weken aan straat gezet worden. “Hiermee willen we inwoners stimuleren om minder restafval aan te bieden”, vervolgt Vervoort. “Alleen de echte grootverbruikers van restafval gaan hier veel van merken, want de grijze container wordt op dit moment gemiddeld eens per 6,5 week aangeboden in Venray.”

“Als we doorgaan op de huidige weg, dan gaat de afvalstoffenheffing voor inwoners enorm stijgen”, waarschuwt Vervoort. “Restafval wordt steeds duurder om te verwerken. Landelijke cijfers laten zien dat hoe minder restafval een gemeente heeft, hoe lager de afvalstoffenheffing is.” Dat wil niet zeggen dat de afvalstoffenheffing in Venray meteen zal dalen: “We moeten oude contracten tegen het licht houden en dat kan in het begin iets meer kosten opleveren. Op de iets langere termijn remmen we door minder restafval ook de stijging van de afvalstoffenheffing én werken we aan een wereld waarin afval grondstof is. Dat is een belangrijk onderdeel van de duurzame ambities van dit college.”

De gemeente gaat nu aan de slag met de implementatie van het plan en worden de wijzigingen ook contractueel voorbereid. Naar verwachting kunnen de wijzigingen vervolgens gezamenlijk in het eerste kwartaal van 2022 worden ingevoerd. Vervoort: “We gaan de komende periode gebruiken om onze inwoners zorgvuldig van alle veranderingen op de hoogte te stellen.”

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten