Afbeelding
Foto: pixabay

Gilde Opleidingen in Oostrum rookvrij

Algemeen

Vanaf 1 augustus 2020 mag er niet meer worden gerookt op het schoolplein. De maatregel geldt voor alle onderwijsinstellingen, dus ook voor Gilde Opleidingen in Oostrum. Deze school werkt samen met de gemeente Venray aan een rookvrij schoolterrein.

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij terrein ingevoerd voor de wettelijke verplichting. Wethouder Anne Thielen: “Goed dat er ook bij Gilde Opleidingen wordt gewerkt aan een gezonde leeromgeving. Mooi dat we samen stappen zetten naar een rookvrije generatie.”

Gilde opleidingen
Gilde opleidingen heeft vanaf het nieuwe studiejaar een geheel rookvrij schoolterrein op hun locatie in Oostrum. Dit geldt voor iedereen: studenten, medewerkers en bezoekers. Ook tijdens activiteiten die op deze locatie buiten de lestijden of ’s avonds plaatsvinden. Onder het rookverbod valt ook het gebruik van e-sigaretten. Het rookverbod op het terrein wordt gehandhaafd tijdens de gebruikstijden van het gebouw. Om te voorkomen dat er overlast ontstaat net buiten het schoolterrein, werkt de school nauw samen met de gemeente Venray.

Rookvrije generatie
De beweging ‘op weg naar een rookvrije generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. De beweging streeft ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De school is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij schoolterrein bij aan het realiseren van de rookvrije generatie.

Uit de krant