Foto: Locatie bij Smakt (achtergrond) voor een zonnepark.
Foto: Locatie bij Smakt (achtergrond) voor een zonnepark. Foto: Wim Wijnhoven

'Zonne- en windparken niet meer nodig'

Algemeen

Grootschalige zonne- of windparken zijn in Venray niet meer nodig om het klimaatdoel van 2030 te halen. Dat is de conclusie van de nieuwe Werkgroep Monitoring Hernieuwbare Energie Gemeente Venray die onderzoek deed. Eind 2018 rekende toenmalig wethouder Carla Brugman voor dat in Venray zo'n 265 hectare aan zonnepanelen nodig zijn om dat klimaatdoel te halen. 

Door Henk Baltussen

Uit de bevindingen van de werkgroep blijkt dat grote zonneparken als in Smakt en een windpark dat bij Oirlo zou moeten komen, niet meer nodig zijn om dat doel te halen. De jonge werkgroep, ontstaan uit de Werkgroep Zonnepark(en) Smakt, heeft onder meer alle beschikbare data op een rijtje gezet, zoals de subsidie-aanvragen (SDE+) voor duurzame energieprojecten in de gemeente Venray. Uit de vele duizenden aanvragen uit heel het land (verdeeld over enkele perioden), filterde de werkgroep de Venrayse projecten eruit. Uit die aanvragen blijkt onder meer waar het om gaat (zon, biomassa, wind), hoeveel stroom/warmte ermee wordt opgewekt en of het project al is gerealiseerd. "Het bleek tijdens de raadsvergadering van 7 juli dat het college geen antwoorden kon geven op vragen over hoeveel projecten hernieuwbare energie in Venray al zijn gerealiseerd en wat nog in de pijplijn zit", aldus Ivonne van Duren van de nieuwe werkgroep. "Het streefdoel voor 2030 is vastgesteld op 2080 terajoule (TJ) aan opwekking van hernieuwbare energie voor warmte en elektriciteit. Uit de door RVO en CBS actueel bijgewerkte overzichten blijkt dat we in Venray met al deze projecten al over het streefdoel heen zijn. Daaruit blijkt ook dat er nog 93 lokale ondernemers zonnepalen op daken willen gaan leggen, goed voor 1270 TJ. Ook moet er nog 80 hectare aan Venrayse asbestdaken worden gesaneerd. Een regeling asbest eraf/zonnepanelen erop kan extra impulsen kunnen geven aan een gezond leefmilieu en de Venrayse energietransitie."

Uit de krant