Oude foto’s kunnen weer op RooyNet geplaatst worden.
Oude foto’s kunnen weer op RooyNet geplaatst worden.

Oude foto’s weer op RooyNet

Algemeen

In maart 2017 werd het Venrays Museum, als contracteigenaar van en verantwoordelijk voor RooyNet, door een Rotterdamse uitgever gesommeerd te betalen voor foto’s die via de website RooyNet waren gepubliceerd. 


Het Venrays Museum weigerde. In mei 2018 besloot het Venrays Museum, na overleg met het bestuur van het Historisch Platform Venray (HPV) en het gemeentearchief, circa 1200 oude foto’s niet langer toegankelijk te maken via RooyNet. Aanleiding was een rechtszaak die het Archief Erfgoed Leiden en Omstreken in april 2018 verloor van de Rotterdamse uitgever. Tegen de uitspraak werd door prof. mr. D.J.G. Visser namens het Archief Erfgoed Leiden e.o. en een zestiental organisaties, waaronder het Venrays Museum, hoger beroep aangetekend.

Het gerechtshof in Den Haag vernietigde vervolgens de eerdere uitspraak. Het bepaalde dat foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn. Voor online publicatie van oude archieffoto’s, die nog wel beschermd zijn, is een vergoeding van iets meer dan 4 euro per foto redelijk en niet 75 euro per foto, zoals de kantonrechter eerder besliste. Het gevolg van de uitspraak is dat nu op RooyNet foto’s van prentbriefkaarten van vóór 1950 zonder problemen online gezet kunnen worden. Voor foto’s van later datum óf voor niet-anonieme foto’s geldt voor het online plaatsen een vergoeding van enkele euro’s. "Wij, bestuur Venrays Museum, bestuur HPV en het gemeentearchief zijn verheugd met de uitspraak van de rechtbank. Wij  vonden het jammer dat RooyNet, als belangrijke publieke voorziening, in zijn mogelijkheden beperkt werd. De beperkingen zijn dus nu grotendeels opgeheven. De foto’s kunnen we weer op RooyNet toegankelijk gemaakt worden", meldt voorzitter Ernest Raedts van het Venrays Museum.

Uit de krant