Waterschap: verbod op gebruik van water uit beken en sloten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl
Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei, 06.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten.
Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei, 06.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. (Foto: Pixabay)

Waterschap: verbod op gebruik van water uit beken en sloten

Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod gaat om 06.00 uur in en geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is. Uiterlijk duurt de maatregel tot 1 oktober.

Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegengaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer. Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater.

Noodzakelijk
Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg, zegt het volgende over het onttrekkingsverbod: "Het relatief nieuwe fenomeen van watertekorten, vraagt om een structureel andere manier van waterbeheer en omgaan met water. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. Van het zorgen voor regenwateropvang bij je thuis tot het kijken naar gezamenlijke aanpakken over waterbeschikbaarheid door overheden, bedrijfsleven, land- en tuinbouw en natuurorganisaties. Zo hebben we onlangs een Limburgse Wateranalyse opgesteld waarin negen ingrijpende maatregelen worden voorgesteld. Zoals een kwart van het verharde oppervlakte in Limburg afkoppelen om water te laten infiltreren en de stuwstanden van primaire en secundaire watergangen jaarrond op (hogere) zomerstand zetten.”

Klimaat
Waterschap Limburg heeft volgens Frenken te dealen met het veranderende klimaat: "Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. In  2018 en 2019 hadden we ook al te maken met droge jaren. De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. Mede doordat alle stuwen, ook de boerenstuwen, de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water vast te houden, zagen we in maart dat de grondwaterstanden weer op peil waren. Door de lange periode van droogte de afgelopen weken, zien we dat watervoeren in de beken nu weer afnemen en de grondwaterpeilen  zakken."

Waterschap Limburg  heeft vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater  geïnformeerd met  een brief over het verbod. Ook informeert het waterschap betrokken instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Uitzonderingen
Ook zijn er voor het onttrekkingsverbod uitzonderingen op beken die voldoende afvoer hebben en voor de kapitaalintensieve teelt. Zo is er een uitzondering voor de Oostrumsche Beek en dan specifiek het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg in Geijsteren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>