Er komen 450 zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en het gebouw Jerusalem.
Er komen 450 zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en het gebouw Jerusalem. Archieffoto

Zonnepanelen op gemeentehuis

Algemeen

Er komen 450 zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en het gebouw Jerusalem. Dat stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor. Als de gemeenteraad ermee instemt, worden de zonnepanelen in het najaar geplaatst en gaan ze in totaal 107.000 kWh groene stroom per jaar opwekken. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer veertig huishoudens.

Wethouder Martijn van der Putten vindt het belangrijk dat de gemeente Venray het goede voorbeeld geeft in de energietransitie: "We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie. Wij kunnen niet achterblijven als we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties oproepen om zonnepanelen op het dak te leggen."

Tot dusver was een zonnepanelenproject vanwege de monumentale status van het gebouw nog niet opgepakt. Door nauw met het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) in overleg te treden, is een legplan ontwikkeld waarmee de gemeente een rendabele installatie krijgt, terwijl de cultuurhistorische waarde van het gemeentehuis niet wordt aangetast.

Naast het opwekken van zonnestroom is het verlagen van het energieverbruik ook noodzakelijk om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Op dat terrein is de gemeente ook actief. Zo wil de gemeente in 2021 in led-binnenverlichting gaan investeren. De straatlampen worden al verscheidene jaren gefaseerd vervangen door led-armaturen. In het gemeentehuis worden daarnaast plannen gemaakt om in de hele organisatie het stroomverbruik verder te reduceren. Doordat het gebouw al sinds de grote renovatie in 2012 grotendeels verwarmd wordt met warmtepompen, is het gasverbruik al met meer dan 60 procent gedaald.

Uit de krant