De samenwerking tussen Oranjebuurt en St. Petrus' Bandenschool werd maandag ondertekend.
De samenwerking tussen Oranjebuurt en St. Petrus' Bandenschool werd maandag ondertekend. Foto: Henk Lammen

Foto's: Samenwerking bezegeld

Algemeen Fotoalbums

Venray | De St. Petrus' Bandenschool geldt als het middelpunt van de Oranjebuurt in Venray. Dat komt niet alleen door het geografische ligging in de wijk en het karakteristieke schoolgebouw. Bewoners van de Oranjebuurt en de schoolleiding hebben maandagmiddag namelijk een intentieverklaring ondertekend om in de toekomst meer samen te werken.

Door Willem Menting


De Oranjebuurt en de St. Petrus' Bandenschool werkten de afgelopen tijd al samen, maar met de ondertekening hopen beide partijen hun samenwerking een positief gevolg te geven. De Oranjebuurt wil graag een optimale woon- en leefomgeving creëren en de school heeft als doel om zorg te dragen voor een maximale ontwikkeling van elk kind en dat onderwijs ontvangt op de basisschool in de Oranjebuurt. Beide partijen willen elkaar nu versterken.
De samenwerking uit zich op verschillende manieren. Zo stelt de St. Petrus' Bandenschool ruimtes beschikbaar voor bijeenkomsten, activiteiten en ontmoetingsmomenten voor de bewoners van de wijk. "Hierdoor wordt de multifunctionaliteit van de school versterkt en er ontstaat een mooie kruisbestuiving tussen de school en de buurt", vertelt schooldirectrice Gerda Maathuis enthousiast. De wisselwerking kan beide partijen versterken legt Piet Kroft namens de buurt uit. "Onze bewoners kunnen praktische steun, expertise en ondersteuening bieden bij schoolproject en kluswerkzaamheden. Daarnaast kan er ook samen geacteerd worden bij verschillende projecten. Onze grotere activiteiten, denk hierbij aan vergaderingen en de nieuwjaarsborrel, worden al in de basisschool gehouden. De samenwerking wordt nu dus alleen intensiever."
Belangrijk ander onderdeel van de bezegelde samenwerking is de inrichting van de leefomgeving en de verkeersveiligheid. Zo wordt er gedacht om het schoolplein en het plein aan de Kolkweg een upgrade te geven. Tom Vaessen houdt zich namens de Oranjebuurt bezig met de ontwikkeling van beide pleinen. "Het is dé centrale plek van de buurt. We gebruiken het schoolplein al op verschillende manieren, maar daar willen we nu ook de buitenruimte bij betrekken. We willen beide pleinen benutten als plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten. We zouden er bijvoorbeeld samen kunnen barbecueën of andere activiteiten organiseren. We bedenken daar nu samen plannen voor. De eerste schetsen liggen al klaar." Het schoolplein wordt nu al gebruikt voor bijvoorbeeld de Sint Maartensviering en het pannavoetbaltoernooi.
Er worden ook bijzondere vormen van samenwerking opgezet. "Ouderen uit de buurt komen op vrijdagmiddag naar school voor een soort spelletjesmiddag en een keer in de zes weken komt er een groep ouderen eten. Dat is toch weer een mooi voorbeeld van samenwerking", vertelt Maathuis enthousiast. "Je ziet ook steeds vaker dat we elkaar kunnen helpen. Als school worden we nu steeds meer een centrum van de buurt en dat vind ik een mooie ontwikkeling."
Alle partijen waken voor teveel enthousiasme. "Het moet organisch en in een beheersbaar tempo verlopen. Zo kunnen we rustig tot de beste resultaten komen", vervolgt Kroft. Een keer per drie maanden komen beide partijen samen om de voortgang te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant