De gemeente Venray wil een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg in Venray
De gemeente Venray wil een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg in Venray Archief Peel en Maas

Eerste schetsen oostverbinding Venray klaar

Algemeen

De gemeente Venray wil, parallel aan de oostkant van de A73, een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg in Venray. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Dit hele pakket van maatregelen valt onder de noemer project Oostverbinding. De eerste schetsen hiervoor zijn nu klaar.

Na het besluit van de gemeenteraad is een adviesbureau aan de slag gegaan met het ontwerp. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld, met de kaders en uitgangspunten ten aanzien van verkeersveiligheid, doorstroming en beheer. Voorbeelden zijn het aanleggen van zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden om de fietsers maximaal te faciliteren. En het aanleggen van vier rotondes op de kruispunten met de Kruidenlaan, Klaproos, Stationsweg en Henri Dunantstraat voor een betere verkeersveiligheid. In het kader van het bevorderen van de doorstroming willen we onder andere zo min mogelijk particuliere inritten direct op de hoofdrijbaan aansluiten. Dat krijgt vorm door het realiseren van parallelwegen op grote delen.

Na de eerste versie van het schetsontwerp, zijn met enkele eigenaren van percelen aan het tracé keukentafelgesprekken gehouden, om de gevolgen voor hen te bespreken. Op sommige punten is namelijk grondaankoop nodig om het ontwerp te realiseren. 'Deze gesprekken zijn constructief en in goede dialoog verlopen', meldt de gemeente Venray in een persbericht. 'De bewoners/eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. Dit heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp. Onderzoeken naar milieueffecten, zoals geluid en fijnstof, zijn inmiddels opgestart en de resultaten daarvan worden in de loop van 2020 verwacht'.

Eind november wordt een inloopavond georganiseerd voor aanwonenden en stakeholders zoals wijk- en dorpsraden, om hen de gelegenheid te geven het schetsontwerp te bekijken en vragen te stellen. Dit kan leiden tot verdere verfijning of bijstelling van het ontwerp, wat vervolgens wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Geïnteresseerden kunnen via www.venray.nl/project-Oostverbinding de tekeningen bekijken. Het stellen van vragen of doorgeven van tips kan via een e-mail naar gemeente@venray.nl of telefonisch door contact op te nemen met de projectleider van de gemeente, R. Hoeijmakers, via telefoon 0478 – 523333.

Uit de krant