Gemeente Venray tegen reactivering vliegbasis De Peel
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl
Foto: Rikus ten Brücke

Gemeente Venray tegen reactivering vliegbasis De Peel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray is geen voorstander van een hernieuwde ingebruikname van de militaire luchthaven De Peel. Het bestuur van de gemeente vreest voor geluidsoverlast en vermindering van de luchtkwaliteit, het negatief effect daarvan op de leefbaarheid in de gemeente Venray en het welzijn van de bevolking. Burgemeester en wethouders hebben dit donderdag in een zienswijze aan het Ministerie van Defensie laten weten. Het college wordt gesteund door de gemeenteraad.

Ook de negatieve effecten op de economie, de bedrijvigheid en het toekomstperspectief van met name agrarische en toeristisch recreatieve ondernemingen zijn volgens het gemeentebestuur onaanvaardbaar. Net als de waardevermindering van woonhuizen en bedrijfsvastgoed. De gemeente Venray is daarom geen voorstander van het voornemen tot een reactivering van de militaire vliegbasis. In de zienswijze kondigt de gemeente ook aan dat een verkenning in de omgeving van de luchthaven wordt gehouden om hierin gezamenlijk op te trekken.

Noodzaak
Daarnaast is de gemeente niet overtuigd van de noodzaak tot de hernieuwde ingebruikname in het grotere geheel van militaire vliegvelden in Nederland en Europa. Evenmin ziet het gemeentebestuur de militaire noodzaak voor de reactivering van juist vliegbasis De Peel.

Procedure
De zienswijze die nu door de gemeente is ingediend, is een reactie op het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). Later in de procedure is er nog gelegenheid voor belanghebbenden (waaronder de gemeente Venray) om zienswijzen in te dienen op het concept van de Milieu Effect Rapportage (MER) én op het moment dat de definitieve MER ter inzage wordt gelegd. In het kader van de Crisis- en herstelwet bestaat voor lagere overheden (gemeenten) tegen het Luchthavenbesluit zelf geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid. Wel bestaat de mogelijkheid om via de politieke lijn te trachten de besluitvorming in de Tweede Kamer te beïnvloeden.

Stikstof
Zeer recent is duidelijk geworden dat de plannen voor de Luitenant-Generaal Best Kazerne op de lijst met projecten staan van de Rijksoverheid die worden geraakt door de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake de PAS (Programma Aanpak Stikstof). De verwachting is daarom nu al dat de door het Ministerie van Defensie gepresenteerde planning niet haalbaar zal blijken.

Achtergrond
Het Ministerie van Defensie heeft het voornemen om de militaire vliegbasis De Peel te reactiveren als militair vliegveld. Deze basis ligt deels op grondgebied van de gemeente Venray en deels in de gemeente Gemert Bakel in de provincie Noord-Brabant. Tot november 2021 geldt een Luchthavenbesluit dat een vastgestelde geluidsruimte biedt voor gebruik van het vliegveld. Van deze ruimte wordt momenteel geen gebruik gemaakt door Defensie. De start- en landingsbaan op het vliegveld is nu ook niet geschikt om gebruikt te worden door vliegtuigen.

Voor de hernieuwde ingebruikname is op nationaal niveau een Luchthavenbesluit nodig. Het nemen van dit Luchthavenbesluit is momenteel door Defensie voorzien rond september 2021.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>