Hans Gilissen maakte eind maart kenbaar dat hij in januari 2020 stopt als burgemeester.
Hans Gilissen maakte eind maart kenbaar dat hij in januari 2020 stopt als burgemeester. Foto: Henk Lammen

Venray zoekt een 'krachtige verbinder'

Algemeen

De concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Venray is klaar.  Daarin is te lezen dat de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voorstelt om een 'krachtige verbinder' als nieuwe burgemeester te kiezen. Op 16 mei stelt de gemeenteraad de definitieve profielschets vast. De concept-profielschets is voor iedereen openbaar en te vinden via het informatiesysteem van de gemeenteraad: venray.raadsinformatie.nl.

Hans Gilissen maakte eind maart kenbaar dat hij in januari 2020 stopt als burgemeester. Om ervoor te zorgen dat er op dat moment een opvolger klaar staat, moest de gemeenteraad snel aan de slag. De gemeenteraad kent een vertrouwenscommissie, die bestaat uit de fractievoorzitters en staat onder leiding van voorzitter Toon Loonen. Deze vertrouwenscommissie begeleidt het hele traject naar de nieuwe burgemeester.

De eerste stap die de vertrouwenscommissie diende te nemen, was het opstellen van een concept-profielschets. De commissie besloot daarbij de inwoners van Venray te betrekken. Dat heeft ruim 450 reacties opgeleverd. De commissie besloot hun inbreng rechtstreeks over te nemen in de concept-profielschets. Daarnaast liet de vertrouwenscommissie zich informeren door collegeleden. Ook hun bijdrage kreeg een plek in de concept-profielschets. De profielschets wordt met de gouverneur besproken tijdens een extra raadsvergadering op 16 mei. De gemeenteraad stelt dan de definitieve profielschets vast. De raadsvergadering is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. Daarnaast is de raadsvergadering live te volgen via de website van de gemeente Venray.

Op basis van de profielschets wordt enkele dagen later de vacature burgemeester voor Venray opengesteld. Nadat de gouverneur een eerste gespreksronde met kandidaten heeft gehouden, is de vertrouwenscommissie in augustus weer aan zet. Naar verwachting komt de gemeenteraad in september met de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester.
 

Uit de krant