Logo peelenmaasvenray.nl
Op de foto van links naar rechts: John Schouten, Anne aan de Wiel, Jan Wittenberg, Rob Schoots, Ger Peeters, Hans Gilissen, Jan Loonen en Carla Brugman.
Op de foto van links naar rechts: John Schouten, Anne aan de Wiel, Jan Wittenberg, Rob Schoots, Ger Peeters, Hans Gilissen, Jan Loonen en Carla Brugman.

Overeenkomsten voor afbouw Roekenbosch getekend

Voor de afbouw van het vakantiepark Roekenbosch is een belangrijke stap gezet. Maandag 15 april zijn de drie overeenkomsten ondertekend waarin alles voor de beëindiging is vastgelegd. In deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen dat binnenkort gesloopt wordt en over het tijdelijke gebruik en beheer van de overige woningen.

Voor het afbouwscenario zijn drie overeenkomsten gesloten. Eén tussen Wonen Limburg, de gemeente Venray en Het Roekenbosch voor de verhuur en het beheer van 44 woningen voor woonurgenten, jongeren uit Blitterswijck en enkele mensen die al permanent op het park verbleven. De tweede overeenkomst is tussen OTTO, de gemeente en Het Roekenbosch over de verhuur en het beheer van 57 woningen (waarvan 9 als reserve) voor de huisvesting van 250 arbeidsmigranten. En tot slot een derde en overkoepelende overeenkomst tussen de gemeente en Het Roekenbosch over de afbouw van het park gedurende de resterende tijd van de erfpachtovereenkomst in 2029.

In de aanloop naar de ondertekening van de overeenkomsten zijn de voorbereidingen voor de uitvoering al opgepakt. Wonen Limburg is in volle gang met de toewijzing van de 44 woningen en nagenoeg alle 250 arbeidsmigranten verblijven inmiddels op het park. De gemeenteraad stemde op 12 februari 2019 in met het afbouwen van Het Roekenbosch. Ongeveer de helft van de huisjes op het vakantiepark wordt op een zo kort mogelijke termijn gesloopt. Vanwege alle noodzakelijke wettelijke procedures duurt het nog wel minstens enkele maanden voordat de feitelijke sloop plaatsvindt. Een deel van de overblijvende woningen is voor de huisvesting arbeidsmigranten en woonurgenten. Eind 2029 worden ook de laatste woningen gesloopt. Met dit scenario verwacht de gemeente Venray tot de dringend gewenste oplossing te komen voor de ervaren problematiek op en rond het park.

Enkele  eigenaren van huisjes op het park hebben ervoor gekozen hun huisje recreatief  te blijven gebruiken. De gemeente controleert of dit in de praktijk ook bij recreatief gebruik blijft en handhaaft hier zo nodig op. Dat geldt ook voor tijdelijke gebruik van de huisjes door arbeidsmigranten en woonurgenten. Het beheer van de huisvesting voor de arbeidsmigranten ligt bij OTTO. Hiervoor is een beheerdersechtpaar permanent op het park en is er elke middag inloopspreekuur voor de arbeidsmigranten bij de receptie. Wonen Limburg is verantwoordelijk voor het sociaal beheer van de 44 woningen voor de woonurgenten en de jongeren.

Om overlast gevende situaties tot een absoluut minimum te beperken, wordt een klankbordgroep rond het beheer van het park in het leven geroepen. Hieraan nemen in ieder geval Wonen Limburg, het bestuur van Het Roekenbosch, OTTO en de gemeente Venray deel. Natuurlijk sluit ook een vertegenwoordiging van de omwonenden aan.


.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten