Het station in Oostrum.
Het station in Oostrum.

Doorbraak voor Maaslijn

Algemeen

Goed nieuws voor de treinreizigers op de Maaslijn. De voorgenomen gedeeltelijke baanverdubbeling en elektrifikatie van de spoorlijn tussen Roermond, Venlo en Nijmegen kan van start gaan. Het Rijk en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland leggen samen ruim 213 miljoen euro op tafel om dit spoor te moderniseren. Hierdoor krijgen reizigers een betere, betrouwbaardere en duurzame spoorverbinding.

"Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van Limburg in vervulling", zegt deputé Hubert Mackus. Hij is opgelucht. Begin 2018 werd immers duidelijk dat de Maaslijn niet op tijd en binnen het budget kon worden aangepakt. Nieuwe ramingen van Prorail waren nodig en veel overleg met de betrokken overheden. ,,Er moest iets gebeuren", zegt Mackus. "Het niet doorgaan van dit project was voor ons nooit een optie. Daarvoor kent de reiziger op dit moment teveel bestaande problemen op de Maaslijn. Door de huidige afspraak is de zekerheid toegenomen dat de Maaslijn wordt verbeterd. Vanuit Limburg spreken we dan ook onze waardering uit voor de provincies Noord-Brabant en Gelderland, ProRail en staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na intensief overleg hebben we dit resultaat bereikt."

De originele kostenraming was 154,6 miljoen euro, maar wordt nu opgehoogd tot 213 miljoen euro. Dit is nodig om de mogelijke prijs- en marktontwikkelingen en de indexering als gevolg van de opgelopen vertraging te kunnen dekken. Alle partijen hebben recent besloten nog eens de beurs te trekken om nu daadkrachtig door te pakken. Het Rijk legt in totaal 60 miljoen euro op tafel, Limburg 99,9 miljoen euro, Noord-Brabant  31,6 miljoen euro en Gelderland 21,5 miljoen euro. Binnen de afspraak wordt het Rijk gelijkwaardig risicodragend, waar de provincie Limburg tot op heden aanspreekbaar was voor 80%.

Oplevering van het project zal naar verwachting plaatsvinden in de periode tussen december 2023 en december 2024. Daarbij zetten alle partijen zich maximaal in om oplevering eerder mogelijk te maken.

De afspraak is uiteraard van groot belang voor de reiziger, maar ook voor Arriva. Dit openbaarvervoerbedrijf moet voor mei duidelijkheid krijgen in verband met het bestellen van nieuwe treinen voor de Maaslijn. Die zekerheid is er nu. Nu verzorgt Arriva met dieseltreinen de spoordienst op de Maaslijn. Straks komen er elektrische locs te rijden. Voor de tussenliggende dieselperiode tot mogelijk 2024 zullen Arriva en de provincies nog met verbetermaatregelen komen.

Uit de krant