Voor de voormalige Dr. Poelsschool dreigt sloop: Aldi wil op deze locatie een supermarkt vestigen. Foto: Henk Lammen.
Voor de voormalige Dr. Poelsschool dreigt sloop: Aldi wil op deze locatie een supermarkt vestigen. Foto: Henk Lammen.

Aldi op locatie Dr. Poelsschool

Algemeen

Als het aan het college van B en W van de gemeente Venray ligt, dan komt de nieuwe Aldi-supermarkt in de voormalige Dr. Poelsschool. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk in april definitief over de locatie. De gemeenteraad besloot in april vorig jaar om twee voorlopig voorkeurslocaties verder uit te werken. Het ging daarbij om de locatie Dr. Poelsschool en locatie Toverbal. Het college van B en W heeft dus een voorkeur voor de Dr. Poelsschool.

Uit onderzoek blijkt dat een supermarkt op beide locaties zowel ruimtelijk als verkeerskundig in te passen is. Beleidsmatig sluit de locatie Dr. Poelsschool echter aan bij de wens van de gemeente om het centrum van Venray te versterken. Wethouder Jan Loonen licht toe: "Deze locatie ligt dicht bij de Jumbo en op loopafstand van het kernwinkelgebied. Daardoor is combinatiebezoek mogelijk." "Een derde supermarkt kan een belangrijke functie vervullen als trekker voor het centrumbezoek", vervolgt Jan Loonen. "Zeker als deze gunstig is gelegen aan de uiteinden van het winkelgebied en dichtbij de grote parkeerlocaties. De locatie Dr. Poelsschool vormt ook een belangrijke entree vanuit de centrumring naar het kernwinkelgebied. Alles afwegende gaat de voorkeur dan ook uit naar de locatie Dr. Poelsschool."

Voor het realiseren van de Aldi-supermarkt moet de Dr. Poelsschool worden gesloopt. Wethouder Jan Loonen: "Onlangs is het onderzoek naar de wederopbouwperiode uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de monumentale waarde van de school niet bovengemiddeld is. We vinden het wel belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit van deze belangrijke entree naar ons centrum behouden blijft. We zullen ons dan ook hard maken voor een hoogwaardige uitstraling van een nieuwe Aldi-supermarkt op deze locatie." De voormalige basisschool wordt momenteel verhuurd aan twee gebruikers: Omroep Venray en de Zangers van St. Frans. "Voor deze gebruikers moeten we een alternatieve locatie vinden, uiteraard in goed overleg."

De gemeenteraad moet nog besluiten of er medewerking wordt verleend aan de bouw van een supermarkt op deze plek. Dit besluit valt waarschijnlijk op 16 april 2019. Als de raad instemt, moet het bestemmingsplan worden aangepast en worden de plannen verder uitgewerkt.

Uit de krant