Op de foto van links naar rechts: Frans van der Kruijf (40 jaar), Jan Albers (40 jaar), Mart Gaal (25 jaar) en Jan Koenen (25 jaar).
Op de foto van links naar rechts: Frans van der Kruijf (40 jaar), Jan Albers (40 jaar), Mart Gaal (25 jaar) en Jan Koenen (25 jaar).

Samen 130 jaar lid van VMK

Algemeen

Afgelopen zaterdag werd tijdens de jaarlijkse feestavond van het Venrays Mannenkoor (VMK) onder meer weer stilgestaan bij jubilea van leden.

Los van de mannen die door de loop van het jaar heen al in het zonnetje werden gezet voor hun 12,5-jarig lidmaatschap, kon de voorzitter dit keer bij vier leden de versierselen opspelden. Bij de mannen die tijdens deze feestelijke avond in het zonnetje werden gezet, ging het tweemaal om een lidmaatschap van 25 jaar en eveneens twee keer om maar liefst 40 jaar verenigingstrouw.

Voorzitter Diederik Nijenhuis roemde in een korte toespraak de bijzondere en grote verdienste van respectievelijk Jan Koenen (25), Mart Gaal (25), Jan Albers (40) en Frans van der Kruijf (40). Naast het benoemen van de maatschappelijke betrokkenheid en de betekenis die deze mannen nog steeds hebben voor het VMK, benadrukte hij hoe bijzonder het is om tegenwoordig nog zo lang lid te zijn van een vereniging. "Het illustreert zowel de jubilarissen als onze vereniging, een koor van zo'n 100 actieve zangers met een traditie, maar tegelijk ook een koor dat met de tijd meegaat." Dat laatste is binnenkort weer te horen en te aanschouwen. Op zaterdag 15 december geeft het VMK namelijk weer zijn jaarlijkse Eindejaarsconcert in de schouwburg van Venray. Daar en dan maken ook de jubilarissen opnieuw deel uit van dit Venrays visitekaartje.

Uit de krant