Expositie over burgerinitiatieven

Algemeen

Steeds meer burgers slaan de handen ineen om de leefbaarheid in hun buurt of dorp te vergroten en de bestaanszekerheid veilig te stellen. Met negen goede voorbeelden van burgerinitiatieven uit heel het land is daarover een tentoonstelling gemaakt door een werkgroep van de Sociale Alliantie, een landelijke organisatie die ijvert voor een samenleving zonder armoede.

De tentoonstelling is van vrijdag 19 oktober tot vrijdag 9 november te zien in Bibliotheek Venray. Op 19 oktober om 16.00 uur wordt de tentoonstelling geopend door wethouder Martijn van der Putten. Iedereen is uitgenodigd deze opening bij te wonen of de tentoonstelling op enig ander moment te komen bezoeken.

In het kader van deze tentoonstelling wordt op donderdag 1 november van 19.30 tot 21.30 uur een werkbijeenkomst gehouden in Bibliotheek Venray over de vraag hoe de financiering van burgerinitiatieven rond bestaanszekerheid geregeld moet worden. Moeten ze een eigen verdienmodel ontwikkelen? Of mogen ze rekenen op subsidie van de overheid? Of is er een derde mogelijkheid die beter past bij de aard van de activiteiten die deze burgerinitiatieven ontplooien? Onder leiding van de juriste Nicole Estejé worden antwoorden gezocht op deze vragen. De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Anne Thielen. Toegang is gratis. Aanmelden kan via e-mail raf@cooperatievevakschool.nl.

Uit de krant