Frank Hazeu voert de VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aan.
Frank Hazeu voert de VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aan.

Frank Hazeu lijsttrekker VVD

Algemeen

Frank Hazeu is maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering in de Witte Hoeve benoemd tot VVD-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in  Venray.

Hij volgt  Ingeborg de Barbanson op, die zich na twaalf jaar terugtrekt uit de Venrayse politiek. Als geboren Rotterdammer woont Frank Hazeu sinds midden jaren 60 (met enkele korte onderbrekingen elders) met zijn gezin in Venray, sinds tien jaar aan de Janslust in Heide. Hij is ondernemer met een eigen bedrijf op het Keizersveld, is daarnaast actief als consultant en vervult diverse maatschappelijke functies in het Venrayse.

Tot nummer twee op de lijst werd gekozen Harrie van Oosterhout, woonachtig in Leunen. Harrie van Oosterhout is voormalig regisseur crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Limburg-Noord  en oud-voorzitter van de afdeling Venray van de VVD. Nummer drie is Bas Künen. Hij woont in Oostrum en is daar voorzitter van de dorpsraad. Bas Künen is werkzaam als senior operations manager bij Stryker, een Amerikaans medisch-technologisch bedrijf in Venlo. De namen vanaf nummer vier op de lijst zijn John Niessen (Venray), Noud Wellen (Ysselsteyn), René Francken (Venray), Michel Gerrits (Venray), Leonie Cals (Venray), Toon Kateman (Heide), Wim de Schryver (Venray), Jeu de Wit (Ysselsteyn), Dieny Kroos-van der Mey (Wanssum), Gerrit Gooren (Oirlo), Leo Janssen (Venray) en Bram Dirkx (Veulen).

De komende tijd gaat de VVD zich vol inzetten voor een goed verkiezingsresultaat onder leiding van Bram Dirkx, die zich bereid heeft verklaard de leiding van de campagne op zich te nemen. Hazeu: "Veel Venraynaren voelen zich aangesproken tot het gedachtegoed van de VVD. Dat hebben we gezien aan de recente landelijke verkiezingsuitslagen, maar ook door de groei van het ledenaantal in Venray. Dat geeft ons vertrouwen naar de verkiezingen toe. Venray kan wel wat meer VVD gebruiken!"

Bram Dirkx, momenteel raadslid voor de VVD, heeft na zijn afstuderen een baan aanvaard in de juridische sector en heeft aangegeven niet herkiesbaar te willen zijn. Dirkx: "Met heel veel enthousiasme heb ik mij vier jaar lang als gemeenteraadslid ingezet voor een ondernemender en mooier Venray. Enige tijd geleden studeerde ik af in bestuursrecht en vanaf maart, na de gemeenteraadsverkiezingen, wil ik mij volledig storten op mijn werk. Ik blijf de Venrayse politiek altijd volgen, maar nu vanuit een andere rol."

De VVD heeft Dirkx bereid gevonden om de taak van lijstduwer op zich te nemen. Frank Hazeu: "De VVD is verheugd dat Bram de belangrijke taak van campagneleider op zich neemt en voor de VVD behouden blijft."

Uit de krant