Afbeelding

Lintje voor Wim Michels

Algemeen

Oirlo | Locoburgemeester Jan Loonen heeft vrijdagavond een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Wim Michels (58) uit Oirlo. Bij zijn afscheid als voorzitter van muziekvereniging Ons Genoegen werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lang en belangeloos heeft Wim Michels in diverse functies zijn best gedaan voor muziekvereniging Ons Genoegen in Oirlo. De afgelopen 22 jaar hanteerde hij de voorzittershamer bij de vereniging. Hij wordt omschreven als het kloppend hart van de vereniging. Wim Michels heeft door zijn tomeloze inzet niet alleen veel voor de vereniging betekend, maar is ook van grote maatschappelijke waarde voor het dorp.

Namens de vereniging heeft hij vele commissies binnen het dorp gediend. Wim maakt al vanaf 1994 deel uit van de werkgroep Solisten- en Ensemble Festival. Verder is hij vanaf 2006 Lid van de Federatie Muziekgezelschappen Venray namens Muziekvereniging Ons Genoegen. Zijn inbreng wordt door iedereen gewaardeerd en wordt zelfs gezien als een grote kennisbron in de Federatie alsook binnen de Werkgroep Solisten- en Ensemble Festival.

Voor de dorpsraad Oirlo is hij de verbindende schakel. Hij wordt dan ook gezien als onofficieel commissielid. Wim Michels is een stimulator, initiatiefnemer en bruggenbouwer en natuurlijk muzikant in hart en nieren. De jubilaris heeft zonder twijfel zijn stempel gedrukt op het culturele klimaat en met name de muziek in het dorp de regio. Zijn enorme inzet zal enorm gemist gaan worden binnen de gemeenschap. Foto Hoedemaekers Venray.

Uit de krant