Afbeelding
Foto: pixabay

CDA zet vragen bij samenwerking met eiland Aruba

Algemeen Politiek

CDA Venray wil van het college weten hoe staat met de samenwerkingsplannen met Aruba en wat dat financieel voor Venray kan betekenen. Vooral met het oog op de inzet van meer ambtelijke capaciteit.   

6 april vorig jaar bracht de minister-president van Aruba een bezoek aan Venray. Initiator hiervan was onder andere Venray Lokaal-raadslid Amira Luijdens. Burgemeester was toen nog Leontien Kompier. Er werd onder meer afgesproken dat verkenningen zouden worden uitgevoerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan op gebieden als cultuur, onderwijs en de bijenteelt. Het CDA stelde naar aanleiding hiervan vragen over het vervolg hiervan. De oppositiepartij zette vorig jaar vraagtekens bij de ambtelijke capaciteit die hiervoor werd ingezet. De partij vond dat andere, belangrijkere dossiers prioriteit moesten krijgen en besloot de verkenning af te wachten. Nu daarover nog biets bekend is, klom de CDA-fractieleider opnieuw in de pen: ‘Is de verkenning bijna een jaar later afgerond, wat heeft het opgeleverd en welke kosten zijn er gemaakt?’ Ook wil Thielen weten welke thema’s zijn besproken, of er al beloftes zijn gedaan en hoe het staat met de inzet van het ambtenarenkorps. Wethouder Wim de Schryver verwacht 7 maart antwoord te kunnen geven.

Uit de krant