Video

Evangelie Pasen door kapelaan Pierik

Video Peel en Maas TV Religie Video

Het Paasevangelie wordt verzorgd door kapelaan Pierik. De opnames in Swalmen zijn verzorgd door Stichting Axideo.

Uit de krant