Afbeelding
Foto: Ron Koenen

College stemt in met nota nieuw grondbeleid

Venray

Het College van B&W van Venray stemde deze week in met de nieuwe nota Grondbeleid. Dit biedt de raad en het college duidelijke kaders, afspraken en instrumenten die zij kunnen inzetten bij toekomstige ontwikkelingen.

Als ontwikkelingen belangrijk zijn voor het realiseren van strategische doelen of ambities, kan de gemeente, als dat nodig is, meer regie pakken en een meer actieve rol in de markt vervullen. De gemeenteraad vergadert op 31 oktober over het nieuwe beleid. Deze manier van werken vraagt een goed samenspel tussen gemeenteraad en college. Bij grotere projecten zal het college altijd eerst met de raad in gesprek gaan over hoe om te gaan met kansen die zich voordoen. De raad houdt zo een stevige positie om haar controlerende taak goed uit te voeren. In een uitzonderlijk geval, als dit in het belang is van de realisering van de gemeentelijke ambities en als snelheid is geboden, bijvoorbeeld bij de verwerving van gronden, kan het college snel handelen zonder dit eerst in de gemeenteraad te bespreken. De nieuwe nota Grondbeleid biedt deze mogelijkheid. Wethouder Wim de Schryver: “Niet voor elke belangrijke ontwikkeling of ambitie is het nodig dat we als gemeente meer regie nemen. Als er andere initiatiefnemers plannen hebben die bijdragen aan onze ambities, of als de markt deze rol naar tevredenheid oppakt, blijven we op de achtergrond en is onze rol vooral faciliterend.”

Uit de krant