Reactienota De Peel

Reactienota De Peel

Ysselsteyn | Eindelijk, de reactienota op de zienswijzen voorgenomen her activering vliegbasis De Peel is gereed en naar de indieners gezonden. Op 19 en 23 januari was er zelfs al een online-toelichtingsavond voor georganiseerd. Vragen stellen was mogelijk. Wel werd gevraagd vragen zoveel mogelijk vooraf per email in te dienen. Dit was voor de indieners niet gemakkelijk. Pas een dag van tevoren kreeg ik een email met de link naar de reactienota en onder welk indiennummer ik de reactie op mijn zienswijze kon terugvinden. Kortom, je kreeg als burger wederom weinig tijd om je goed voor te bereiden. Na een halve dag hard werken kon ik gelukkig vijf uur voor de online-bijeenkomst mijn vragen en opmerkingen op 19 onderwerpen in de nota per email naar Defensie mailen. Het was voor mij één grote teleurstelling. Op een enkel onderwerp na met een mager antwoord op de vragen bleef Defensie weer hangen in enerzijds bagatelliseren en anderzijds schofferen. Kritische vragen bleef men stelselmatig negeren. Van mijn 19 vragen is er slechts één onvolledig beantwoord. Wel nam men zeer ruim de tijd voor onderwerpen waar niemand in geïnteresseerd was of wat zelfs onzinnig was. Zoals bijvoorbeeld een uitvoerige uitleg van wat het verschil is tussen MER (geschreven met hoofdletters) en m.e.r. (geschreven met kleine letters en puntjes ertussen). De schoffering kwam met name door te schrijven en te zeggen dat geluidsoverlast vooral een beleving is. Men schrijft zelfs dat er mensen zijn die de herrie van een F-35 aangenaam vinden. En dit terwijl overal waar F-35’s gestationeerd zijn er alleen maar klachten van geluidsoverlast zijn. Bij het onderwerp Natuur ontpopte Defensie zichzelf als natuurontwikkelaar. Uitvoering werd ingegaan hoeveel bijzondere vogels zich op militaire vliegvelden bevinden. Dat de veldleeuwerik naar mening van Defensie het best wel prettig vindt als er een Chinook-helikopter boven hem vliegt. En dit terwijl in de omgeving van Gilze-Rijen (waar veel Chinooks zijn gestationeerd) er schade aan woonhuizen is veroorzaakt door trillingen van de Chinook- helikopers. Bij de schade aan de huizen raken ook de zonnepanelen defect. Dit speelt al enkele jaren en de schade-afhandeling verloopt nog steeds moeizaam. Of liever gezegd niet, want er is nog steeds discussie over oorzaak en gevolg waarbij je als burger maar alles moet kunnen aantonen. Dan was er ook een vraag of de functie van De Peel niet op een afgelegen buitenlands vliegveld konden worden gerealiseerd. Het magere antwoord was dat dit in verband met personele problemen, zoals verhuizen etc., niet mogelijk is. Ook moeten er direct jachtvliegtuigen beschikbaar zijn als een onbekend vliegtuig het Nederlands luchtruim binnenkomt. Ik zou denken daar is de Peel niet voor nodig. Vanaf Volkel op slechts 1,5 minuut vliegen van De Peel staan toch al jachtvliegtuigen gestationeerd. Het personele probleem hoeft geen probleem te zijn. Als men wil oefenen vliegt men ’s morgens vroeg het personeel even met een C-130 naar de buitenlandse basis, men doet de oefening en ’s avonds vliegt men weer terug. Helemaal niets bijzonders, dit soort vluchten doet men al jaren. De realiteit is dat niemand in geen enkel land op die lawaaibakken zit te wachten. En als niemand op die lawaaibakken zit te wachten, wordt het tijd dat we de order voor verdere uitlevering van F-35’ s cancelen. Niet mogelijk wegens contractuele verplichtingen? Als er een wil is kan alles, kijk naar het contract dat onlangs is opgeblazen voor levering van Franse duikboten aan Australië, waarbij ook de VS, en Verenigd Koninkrijk bij betrokken zijn. Conclusie: uit bovenstaande blijkt dat Defensie haar eigen spel blijft spelen en de samenleving niet serieus neemt. Men blijft volharden in onvolledigheid, vaagheid en het negeren van de gestelde vragen. Hoelang tolereren we dit nog? Wanneer gaan lagere overheden en commissies eindelijk eens van zich laten horen, in plaats van stil te zijn en niets te doen?


Jan Hartman, Ysselsteyn