Fragment uit het achtste deel van de filmserie Nòw kieke nor âld Venroj.
Fragment uit het achtste deel van de filmserie Nòw kieke nor âld Venroj. Foto: RooyNet

Nòw kieke nor âld Venroj op RooyNet

Venray Geschiedenis Venray

In 1982 heeft Eduard Messemaeckers een aantal films gemaakt met beelden van bekende Venrayse personen, verenigingen en gebeurtenissen. Een van die films kreeg als titel Nòw kieke nor âld Venroj, en bestaat uit acht delen. Deze acht films zijn gedigitaliseerd en door Ad van Zwol, lid van de RedactieRaad RooyNet, bewerkt. Het gesproken Venrayse woord is volledig ondertiteld. Sinds 24 januari staan ze op RooyNet.

In deel één zien we het eerste literair café Venray in 1980 met de uitreiking van het eerste exemplaar van Venray Van Vroeger aan Hub Schols. Deel twee is een bijdrage van 25 jaar Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Venray op 17 november 1980. Dit jubileum werd gevierd in café-zaal In den Engel te Venray. In deel drie krijgt Piet Clephas de Âld Venrodsen Ieërepries 1980 van Veldeke Venray met een tentoonstelling in het gemeentehuis. De uitreiking vond plaats op 24 januari 1980 in hotel De Burggraaf bij gelegenheid van het verwelkomen van het honderdste lid van Veldeke Venray.

In deel vier zien we Giel Kusters in zijn atelier. Giel ontving de Âld Venrodsen Ieërepries in 1977. Hij schetste jarenlang vele oude en nieuwe gebouwen en vergezichten in Venray. Speciaal zijn de tekeningen van het oude Veltum die, naast hun artistieke waarde, ook historische waarde hebben gekregen. Voor deel vijf is Eduard Messemaeckers naar Amsterdam afgereisd, sinds 1950 de woonplaats van Johan Jeuken. Deze oud-Venraynaar was een verwoed zondagsschilder, die veel uit zijn Venrayse jeugd op verdienstelijke wijze op het linnen doek schilderde. In deel zes zien we unieke beelden van de Venrayse kermis van de beginperiode van de zwart-witfilm. Zo is er een opname van 1922 van Riozzi met veel Venrayse mensen die uit de St. Petrus’ Bandenkerk komen. Ook de kermissen van latere data komen aan bod.

Het zevende deel vertelt niet het verhaal van Hensenius, maar veel meer hetgeen de mensen hem aandoen, zoals ‘s maandag met de markt en vrijdags met de viskraam. Maar ook de baldadige jeugd die de beeltenis van Hensenius beklimt en voorziet van voorwerpen. Tot slot laat deel acht unieke beelden van het carnaval 1952 en 1954 zien. In deze film komen prins, hofdames, Raad van XI, de traditionele voetbalwedstrijd van toen, de optocht en het feest vanaf het bordes van het toenmalige gemeentehuis in beeld.

De films zijn bereikbaar door Nòw kieke nor âld Venroj in het zoekvenster in te voeren.