Afbeelding
Foto: Provincie Limburg

Emma Palmen stapt uit CDA-fractie

Oostrum | Statenlid Emma Palmen uit Oostrum stapt vanwege verschil van inzicht uit de CDA-fractie. Palmen gaat verder als eenmansfractie in de Provinciale Staten van Limburg. Dat is tot ongenoegen van de CDA-fractie en het bestuur van CDA Limburg. "Met pijn en verdriet in het hart moet ik vandaag mededelen dat ik mijn lidmaatschap van het CDA met onmiddellijke ingang heb opgezegd en daarmee ook afscheid neem van de CDA-Statenfractie", laat Palmen in een verklaring weten.


Volgens Palmen is het geen lichtzinnig besluit geweest en valt het vertrek haar zwaar. "Daar zijn veel slapeloze nachten en ook tranen aan voorafgegaan. Tot de allerlaatste minuut heb ik de verbindende hand uitgestoken, maar deze werd niet aangenomen." Palmen is in haar verklaring kritisch op de huidige koers die de partij vaart. "Binnen het CDA zijn er veel mooie, lieve hardwerkende betrokken en enthousiaste mensen; dat weet ik, want ik heb ze zelf ontmoet. Stil en zonder verwachtingen doen zij veel goed werk en houden daarmee de partij overeind. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook een andere zijde zit aan de partij. Een bijna idolaat verantwoordelijkheidsgevoel voor de hiƫrarchie, de prominenten en de plekjes die zij innemen en daarmee heerst er tunnelvisie en wegkijken. Daarmee is het instituut CDA belangrijker dan de mensen waarvoor wij hier als volksvertegenwoordiger zitten en daarmee kan ik nooit akkoord gaan. Werken binnen een fractie vraagt om geven en nemen, dat is evident. Echter, op het moment dat het CDA aan de lat stond voor uitsluiting en polarisatie middels een 2G-systeem kreeg ik het heel moeilijk, het hoort namelijk niet bij het CDA. De samenwerking eindigde echter niet vanwege dit gegeven, maar wel door het proces dat er op volgde."

Palmen wijdt in haar verklaring niet uit over datgeen dat intern is besproken, maar een korte uiteenzetting is volgens haar logischerwijs wel op de plaats. Hiervoor verwijst ze met name naar het rapport Kaiser van 26 juni 2021. De uitkomsten van het rapport, dat ging over de integriteit binnen het CDA Limburg, is door CDA Limburg, inclusief Palmen, volledig omarmd. "De afgelopen tijd heeft er veel gespeeld binnen het CDA, zowel provinciaal als ook landelijk, en daarmee was er nu een kans om door te pakken op alle bevindingen uit dit rapport. Hier is niet of onvoldoende opvolging aan gegeven en het is pijnlijk te constateren dat deze kans onbenut is gebleven."

Palmen gaat nu op eigen kracht verder en daar is de CDA-fractie en ook het CDA-bestuur volgens Palmen op zijn zachts gezegd boos over. "Dat kan ik begrijpen, maar het was geen gemakkelijk besluit. Maar ik heb er uiteindelijk voor gekozen omdat ik de broodnodige vernieuwing van de bestuurscultuur en verandering in onze omgang met elkaar binnen de partij, maar ook binnen de politiek in algemeenheid, van zeer groot belang vind. Ondanks alle inzet heb ik dit intern niet kunnen bewerkstelligen, al geloof ik nog zo zeer dat verandering van binnenuit komt. Ik kan dat echter niet alleen. Open zijn, transparant, eerlijk, de spiegel durven draaien en kritiek aanvaarden zijn zaken die, mijns inziens, iedereen moet omarmen, maar zeker het CDA."