Vervolg pagina 5

Vervolg pagina 5

'Win-winsituaties bij uitbreiding mestverwerking'

YSSELSTEYN/VENRAY | Tevens wil Arts zijn bedrijf uitbreiden tot zo'n 5500 varkens en dus ook een mestverwerkingsinstallatie bouwen. Daarvoor kreeg hij in 2019 een vergunning, maar tot op heden is het bij plannen gebleven, want een mestverwerkingsinstallatie in bedrijf houden met louter mest van eigen varkens blijkt niet rendabel. Daarom is het voor Arts noodzakelijk een vergunning aan te vragen voor een vijf keer zo grote mestinstallatie. 


In de brief aan de raad laat Arts weten dat zijn plannen aan de Timmermannsweg kleinschalig van aard zijn. En ook: 'Er zitten vele, grote, agrarische bedrijven in de buurt, waardoor de transportafstanden kort zijn. Het past in de omgeving. Het initiatief is niet te vergelijken met de mestverwerkingsinstallaties die op een bedrijventerrein thuishoren. De installatie past in een loods. De term ‘mestfabriek’ is dan ook totaal misplaatst. Onze vrachtwagens (drie stuks) vertrekken nu leeg van huis en komen 's avonds ook weer leeg thuis. Met ons kleinschalig initiatief gaan ze vol weg en komen weer vol thuis. Win win. Het water wat uit de mest wordt gehaald, mag geloosd worden in het oppervlaktewater. We hebben al een lozingsvergunning. Win win. Met de restwarmte van de verwerking verwarmen we stallen en woonhuis. Win win.'

Arts stelt in de brief vast dat de raad al eerder aangaf zijn mestverwerkingsinitiatief te faciliteren. 'Dit betekent toch dat er medewerking wordt verleend aan de procedure en dat u zich aan deze afspraak houdt? En realiseert u zich wat de consequenties zijn als u zich niet aan deze afspraak houdt?', laat Arts de raad weten. 

Ook geeft hij aan dat de contacten met de buurt niet goed is. In de brief staat: 'Het contact met de buurt was goed. Op eerdere plannen is nooit bezwaar gemaakt. Waarom het nu mis gaat met de communicatie is voor ons een raadsel. We hebben getracht onze plannen uit te leggen op een informatieavond waarvoor de buurtgenoten zijn uitgenodigd. De sfeer was echter niet goed. Het woord ‘uitbreiding’ willen ze al helemaal niet horen. Maar daar kunnen wij niets mee. Hopelijk laat u zich in de besluitvorming niet leiden door emoties van omwonenden, maar kijkt u ook naar onze belangen en blijft u objectief. Dus raad, wees zuiver, maak een ruimtelijke afweging, kijk ook naar ons belang en onze argumenten niet alleen naar die van de buurt'. Tevens nodigt Arts de raad uit een kijkje bij hem te komen nemen. 

De omwonenden zeggen nu al, zonder uitbreidingen, veel stankoverlast te hebben. 'Met de 2.745 vleesvarkens die er nu liggen wordt de maximale geurbelasting nu al fors overschreden', stelde de buurt eerder. Ook vrezen ze voor hun gezondheid en een toename van fijnstof en vrachtverkeer. Tijdens het Sprekersplein van 18 januari laten de omwonenden voor de zoveelste keer hun zorgen over de plannen doorklinken.