Veeboer schrijft raad brief

YSSELSTEYN/VENRAY | In een brandbrief aan de Venrayse gemeenteraad wil varkenshouder en mesttransporteur Frank Arts nut en noodzaak aantonen, waarom hij vijf keer zoveel mest wil gaan verwerken op zijn bedrijf aan de Timmermannsweg 110 in Ysselsteyn. Omwonenden keren zich al jaren tegen de plannen van Arts en zullen tijdens het Sprekersplein van 18 januari andermaal van zich laten horen. 


Arts schrijft de brief om de raad te bewegen zijn plannen te ondersteunen en voor een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)te stemmen waar de provincie Limburg als vergunningverlener al eerder om vroeg. Dat hij vreest voor raadsmeerderheid tegen zijn plannen, is niet vreemd.

Tijdens de commissie Wonen van 16 oktober vorig jaar keerden zes van de acht fracties zich tegen de vergunningverlening, CDA en VVD twijfelden. De verwachting is dat in het verlengde daarvan ook een raadsmeerderheid 'nee' gaat zeggen. Want als CDA en VVD eensgezind wel voor een Vvgb stemmen, blijven de 'neestemmers' de overhand houden. Voor het college aanleiding om het agendapunt van de raadsagenda van 2 november te halen om eerst de consequenties en onderbouwing van een negatief besluit beter in kaart brengen.

De fractieleiders Martin Leenders (Samenwerking Venray), Daan Janssen (D66) en Jan Hendriks (SP) lieten toen weten het niet eens te zijn met het doorschuiven van het agendapunt. Leenders: "Er kan niet veel aan de hand zijn, anders hadden we dat moeten weten, dan had dat in de stukken moeten staan. Daar lees ik niets over, dus had het punt gewoon dinsdag besproken kunnen worden."

Hoe zien de plannen van Arts eruit? De maatschap Arts-Swinkels wil jaarlijks 31.000 kuub mest gaan verwerken, inclusief de 5.650 kuub eigen mest. De overige kuubs mogen afkomstig zijn uit niet alleen Venray, maar ook de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas en Beesel. Dat mest uit de hele regio naar de Tmmermannsweg 110 mag komen, stuitte al op veel weerstand binnen de raad. 


Lees verder op pagina 7.