Vervolg pagina 3

Vervolg pagina 3

Tussenstand van kwartiermakers over borging erfgoed

VENRAY | Het Amersfoortse bureau BMC verricht sinds juli vorig jaar onderzoek naar wat er aan cultureel erfgoed in Venray voorhanden is, hoe dat kan worden bewaard en getoond, waar dat moet gebeuren en wie dat moet gaan doen. Tijdens het Sprekersplein van dinsdag 18 juli maken de twee kwartiermakers van BMC een tussenbalans op. En vragen de raad of ze op de goede weg zitten. 


Door Henk Baltussen 


Het college besloot destijds BMC in de arm te nemen naar aanleiding van de uitkomst van een onderzoeksrapport van Livingpast uit Nijmegen. Dat bureau werd ingevlogen nadat ruzies een onwerkbare situaties waren ontstaan tussen cultureel historische partijen die onderdak hebben in de Borggraaf. Dat zijn Venrays Museum, de VVV, een archeologische werkgroep, het DigiLab (met de website Rooynet in het kielzog) en Stichting Historisch Platform Venray dat nauw bij de Borggraaf is betrokken en onlangs een nieuw bestuur presenteerde. Bij HPV zijn bijna vijftig instanties en verenigingen uit de hele gemeente aangesloten.


Livingpast stelde een andere organisatiestructuur en bestuurlijke vernieuwing voor. Voor toenmalig cultuurwethouder Anne Thielen reden om BMC in te schakelen. De kwartiermakers kosten 50.000 euro en hebben twee jaar de tijd om orde op zaken te stellen.  Ze hebben inmiddels met een brede vertegenwoordiging uit het cultuurhistorische en maatschappelijk veld gesproken, voerden individuele gesprekken, hielden gezamenlijke werkateliers om de toekomst te verkennen en naar nieuwe organisatievormen te kijken. BMC geeft dinsdag een tussenstand in het ontwikkelproces en schetst tevens mogelijke toekomstscenario’s.

Ook de rol van De Borggraaf, waar nu onder andere het Venrays Museum is gehuisvest, wordt onderzocht. En ook hoe het een en ander rondom het cultureel historische erfgoed moet en kan worden gefaciliteerd, zodat het  interessant is en blijft voor de Venrayse inwoners en voor de toeristen. 

Betrokkenen hierbij zijn Stichting Venrays Museum, lokale erfgoedclubs en het Historisch Platvorm Venray, Digilab/Rooynet, Stichting Venray Monumentaal, LGOG Kring Venray, Rooys Gidsen Gilde, maar ook Cultura Venray, Adelbert Venray, BiblioNu, Odapark, schouwburg en Stichting Carillon. De gemeente Venray heeft het volgende eindbeeld voor ogen: het Venrayse digitale en fysieke erfgoed is dan in een nieuwe organisatievorm gegoten met professionele medewerkers die met nieuwe werkwijzen het culturele erfgoed beheren, bewaren en tonen.

'Voorzitter Venrays Museum: 'Ik laat me dinsdag verrassen'

Ernest Raedts, voorzitter van het Venrays Museum zei eerder: "Ik denk dat we de adviezen van de kwartiermakers in de toekomst niet kunnen negeren. Ik heb er ook alle vertrouwen in het onderzoek. We zijn nu te zwak om dat allemaal te kunnen borgen. Welke rol De Borggraaf daarin krijgt is nog onbekend." Raedts voerde ook al gesprekken met BMC over de toekomst van het Venrays Museum. "Ook woonde ik een workshop bij. We hebben in de achterliggende periode goede projecten binnen het museum gehad. Ik heb begrepen dat met de initiatiefnemers van die projecten niet is gesproken. Daarbij zou er een begeleidingsgroep rond de kwartiermakers van BMC komen, waarin ook het Venrays Museum zitting zou nemen. Die is er niet gekomen. Waarom weet ik niet. Ik heb geen idee hoe de presentatie van BMC er dinsdag uit komt te zien. Ik heb geen tussenbalans gezien. Ik laat me verrassen."