Misleiding

Misleiding

Venray | In de reactie van dhr. Sluijter op mijn ingezonden stuk laat hij zien een slimme man te zijn. Hij gebruikt namelijk de truc van afleiden of beter misleiden. Een analytische lezer, die ook mijn stuk heeft gelezen, doorziet dit natuurlijk. Sluijter gebruikt de volgende afleidingstactiek: niet reageren op de inhoud, een bewering doen, die niet is gesteld, daar dan op inhakken, inspelen op emoties, zwelgen in zelfgenoegzaamheid en afsluiten met geveinsde autoriteit. O ja, ik weet dat de kerk een hekel heeft aan atheïsten. Zie hiervoor ook het artikel in Peel en Maas van vorige week over Herman Maas. Mocht de heer Sluijter (onbewust) slachtoffer zijn van mijn gesignaleerde 'georganiseerde misleiding', dan bied ik aan om met hem zijn kritisch denken te ontwikkelen. Mocht Sluijter deel uitmaken van die 'georganiseerde misleiding',  dan bied ik aan om met hem te werken aan zijn ethiek. Uiteraard buiten de krant, in een aantal diepgaande gesprekken.


Sjef Wester, vrijdenker en
overtuigd atheïst.