Onderzoek naar NaoberzorgPunt 

Onderzoek naar NaoberzorgPunt 

Meerlo | In samenspraak met gemeente en dorpsraad heeft NaoberzorgPunt Meerlo een eigen onderzoek onder de bevolking opgestart.


Het doel hiervan is om zicht te krijgen op de huidige en toekomstige woonsituatie van mensen en de behoefte en draagvlak voor wonen met zorg, of groepswonen, een plek waar bewoners naar elkaar omzien. Wonen in een kleine(re) setting met daarbij, indien noodzakelijk, 7x24 uur zorgverlening incl. de daarbij behorende centrale voorzieningen. Mogelijkheden voor ontmoeting, inloop en/of een dorpsdag voorziening kan volgens de initiatiefnemers veel toevoegen aan de huidige (on)mogelijkheden om samen in Meerlo oud te worden. Op dit moment heeft Naoberzorg een paar strategische partijen bijeengebracht die hieraan invulling kunnen en willen geven. Echter, de behoefte en het lokale draagvlak zijn daarbij cruciaal. Daarnaast krijgen jongeren binnen dit onderzoek ook de kans zich uit te spreken. Dit in de hoop dat er voldoende betaalbare woningen voor jongeren, vaak starters op de woningmarkt, gebouwd gaan worden. Op deze manier hoeven jongeren niet naar elders te verkassen.

Het aspect woningbouw is momenteel erg actueel in Horst aan de Maas en houdt nadrukkelijk verband met het aangekondigde 1000-woningenplan van de gemeente. Anders gezegd; door zich nu niet uit te spreken worden mogelijk kansen gemist. Naast het aspect wonen denkt Naoberzorg óók aan de toekomstige leefbaarheid in het dorp. Het gebruiken van bestaande en mogelijk ook nieuwe ondersteunende voorzieningen zoals contact, ontmoeting en samen dingen doen wil men stimuleren. Tot slot zien de initiatiefnemers graag een nog fijnmaziger systeem van zorgondersteuning en hulp door vrijwilligers die de leefbaarheid kunnen verbeteren.


Tot en met woensdag 8 december kunnen de vragenlijsten ingeleverd worden in het Gezondheidscentrum in Meerlo.