Afbeelding
Foto: eigen foto

Biografie van een honderdjarige

Leunen | Vorige week werd het jubileumboek Biografie van een honderdjarige door samensteller Piet Smits overhandigd aan burgemeester Luc Winants. In het boek van 200 pagina’s komt de historie van alle verenigingsonderdelen van harmonie St. Catharina aan bod. 


Het boek is voorzien van zo’n 350 foto’s en tal van krantenartikelen en anekdotes. Het beperkt zich niet alleen tot de verenigingsactiviteiten, maar geeft ook een mooi beeld van het dorpsleven in Leunen, Veulen en Heide in de voorbije honderd jaren. Het boek is verkrijgbaar bij De Smaaksmederij en de verkoopprijs is 15 euro. Belangstellenden kunnen ook in het bezit van het boek komen door 15 euro over te maken op bankrekening NL22 RABO 0156 3191 36 t.n.v. Harmonie St. Catharina met vermelding van hun naam en adres. Het boek wordt vervolgens bij ze thuisbezorgd. De oplage is beperkt.

Foto: Piet Smits (rechts) overhandigt het boek aan burgemeester Winants.