Specialistisch ondersteuner jeugd

Specialistisch ondersteuner jeugd

Van den Akker: 'Ik zat juichend op mijn stoel toen ik dit las'

Venray | De specialistisch ondersteuner jeugd (SOJ) kan zonder mitsen en maren vanuit de politiek aan de slag in Venray. Dat bleek vorige week donderdag, toen de commissie Wonen de de pilot besprak. "Ik zat bijna juichend op mijn stoel toen ik dit allemaal las", liet Erica Irene van den Akker van Samenwerking Venray weten. 


Door Henk Baltussen


Ook de andere partijen gaven alle steun aan het plan, dat in onder meer Roermond, Venlo en Horst aan de Maas al in gang is gezet. Een SOJ'er is een universitair opgeleide psycholoog of orthopedagoog die huisartsen en jeugdconsulenten ondersteuning geeft in de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen. De hulp die de SOJ biedt om een gezin weer op de rit te krijgen wordt ingezet wanneer de huisarts of jeugdconsulent vermoedt dat een jongere psychosociale of psychiatrische problemen heeft. De SOJ kan de begeleiding waar nodig afstemmen met school en andere betrokken zorgverleners. Orthopedagoog Debbie Hesen is een SOJ'er in Venlo en Horst aan de Maas en legde de commissie uit waarom het project in Roermond al als een succes wordt bestempeld, waar het al langer draait. Wat daarvan onder meer bekend is, is dat huisartsen jongeren met een psychische hulpvraag vaak verkeerd doorverwezen, gaf Hesen aan. "Wij doen als eerste een brede en duidelijke screening van het gezin in al zijn facetten. Daarna laten we er een analyse op los en geven advies in de doorverwijzing. Omdat wij universitair zijn geschoold, kunnen we dieper ingaan op de problematiek. Een jeugdconsulent kan dat niet. Wij weten ook wat er allemaal voorhanden is aan zorgverleners. Bij de huisartsen ontbreekt die kennis met als gevolg verkeerde doorverwijzingen. De huisartsen zijn blij met ons, we bijten elkaar niet." Verbinden en samenwerken zijn hierbij toverwoorden, stelde Hesen. "Dat gaan we ook in Venray doen." In Roermond bleek ook dat een SOJ'er zorggeld bespaart. Omdat aan de voorkant op een juiste manier wordt doorverwezen, kan er aan de achterkant gerichter hulp worden geboden. In Roermond leverde dat een eerste besparing op van een half miljoen euro aan jeugdzorg, de SOJ-kosten daarbij inbegrepen. De kosten voor de totale pilot tot en met 2023 bedragen 307.864 euro.


De huisartsenpraktijken Antoniusveld en Wieƫnhof nemen deel aan de pilot, alsmede de jeugdconsulenten van Venray. De bedoeling is dat later meer Venrayse huisartsenpraktijken aansluiten. Het Venrayse SOJ-project, dat inmiddels is gestart, lag alleen ter bespreking voor in de commissie Leven en komt niet meer op tafel bij de gemeenteraad.