Leden van de Grote Schaapscompagnie tijdens een van hun teerdagen in 1913.
Leden van de Grote Schaapscompagnie tijdens een van hun teerdagen in 1913. Foto: Werkgroep Oude Foto

Grote Schaapscompagnie

Venray | Op de foto staan de leden van de Grote Schaapscompagnie tijdens een van hun teerdagen in 1913. Dit was een jaarlijkse bijeenkomst die telkens drie dagen duurde. Daarbij werden de zaken afgehandeld van het afgelopen jaar en er werd flink gegeten en gedronken. 


De eerste avond begon bescheiden met het gezamenlijk verorberen van grote hoeveelheden braadworst met brood. Aansluitend werd een kaartje gelegd en zakelijke ervaringen uitgewisseld. Ook werden herinneringen opgehaald.
De volgende morgen vertrok het gezelschap aanvankelijk met calèches (lichte rijtuigen, red.) en later met luxe auto’s naar Oostrum. Het begon met een H. Mis in het genadeoord van O.L. Vrouw. Daar werd bedankt voor het gespaard blijven van ongelukken in het afgelopen jaar. De gunsten voor het komende jaar werden alvast afgesmeekt. Na de mis werd een borrel gedronken bij de koster van Oostrum die tevens cafébaas was.

Het gezelschap ging terug naar Venray waar in Hotel De Zwaan de grote bovenzaal inmiddels in gereedheid was gebracht. Gedurende twee volle dagen werden in strikte beslotenheid de handelsresultaten van het voorbije jaar vastgesteld, de vergoedingen toegedeeld en de winst per part (aandeel) onder de leden verdeeld. Iedereen had zijn eigen boekhouding bij zich. De tafels lagen twee dagen lang vol papieren. De discussies werden gevoerd in een mengeling van Venrays, Frans en Engels. Ook de Venrayse telefooncentrale had de handen vol werk, want vanuit De Zwaan vroegen de heren regelmatig binnen- en buitenlandse gesprekken aan.

Op de foto staande v.l.n.r.: Eugène Poels (Warcoing), Henri Poels, Jan Poels, Gerard van Meijel en Martin Poels. Zittend v.l.n.r.: Martin Wismans, Henricus Poels, Martin Poels, Peter Camps en Henricus Wismans.
Bron: Gemeentearchief Venray, collectie Harrie Coopmans/Jan van der Putten. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u tal van oude foto's, films, documenten en geluidsfragmenten. Ook kunt u daar oude jaargangen van Peel en Maas, weekbladen van de kerkdorpen en het Genealogisch Archief van de Gemeente Venray inzien. Werkgroep Oude Foto.