Vreba tot orde geroepen

VENRAY/VREDEPEEL | Rundveehouder Van Bakel aan de Vredeweg in Vredepeel zal bouwwerken buiten het vergunde bouwvlak moeten slopen, wil de gemeente Venray medewerking verlenen aan de uitbreidingsplannen van Vreba Melkvee BV. Dat laat wethouder Jan Jenneskens desgevraagd weten.


En die plannen zijn groots. Vreba wil onder meer het bouwblok vergroten van negen naar zestien hectare en de bestaande melkfabriek uitbreiden. Maar na een bedrijfscontrole begin dit jaar bleek dat familiebedrijf Van Bakel weliswaar ijverig is met bouwen en ontwikkelen, maar dat veelal zonder vergunningen doet en buiten het bouwblok. Vreba wil de komende jaren het huidige melkveebedrijf (met alle bijbehorende zaken en nevenactiviteiten zoals sleufsilo's, weegbruggen, mestverwerking en melkverwerking) aanmerkelijk uitbreiden. Momenteel mag Vreba volgens de geldende vergunning 2.570 melkkoeien en 970 stuks jongvee houden. Hoe groot de rundveestapel in 2025 moet zijn, wil Van Bakel niet zeggen, leert navraag van Peel en Maas. Door buiten het vergunde bouwblok drie waterbassins (oppervlakte van 10.000 vierkante meter) en sleufsilo's (3600 vierkante meter), weegbrug en een machineloods te bouwen, gaat Van Bakel ervan uit dat de zeven hectare extra die nodig zijn, vergund te krijgen. Ook de melkfabriek die al in werking is heeft daarvoor geen vergunning. Tevens zochten de controleurs tevergeefs naar een bouwvergunning van een rundveestal. Ook een kalverenveld met kalveriglo's en mest- en voersilo's zijn illegaal. Wethouder Jan Jenneskens zegt respect te hebben voor de ondernemingslust van de familie Van Bakel en noemt Vreba een innovatief bedrijf. Jenneskens: "Ik ken het bedrijf nog niet zo lang, maar eerst moet alles op orde zijn voordat ze verder kunnen. Het kan toch niet zo zijn dat er zomaar allerlei zaken zonder vergunningen worden uitgevoerd en dat we het later allemaal weer gaan legaliseren. Eerst moet er bij Vreba een stabiele situatie zijn." In gewone mensentaal betekent dat er geen illegale bouwwerken meer mogen staan, wat slopen inhoudt.


Lees verder op pagina 9.