Ruim drie ton extra dorpshuis De Linde

Ruim drie ton extra dorpshuis De Linde

OIRLO/VENRAY | De gemeente Venray verhoogt de bijdrage voor de ingrijpende renovatie van dorpshuis De Linde in Oirlo met ruim 320.000 euro extra naar 1.054.651 euro. Vooral de veel duurder uitvallende verduurzaming van het veertig jaar oude gebouw is daar debet aan.


In totaal gaat de renovatie van De Linde een slordige 1,2 miljoen euro kosten. De provincie draagt een ton bij en in het dorp Oirlo worden aan inwoners obligaties verkocht die ten goede komen aan De Linde. Omdat de duurzaamheidsregels voor bouwprojecten zijn aangescherpt dreigde er een schier onoverbrugbaar gat in de begroting te ontstaan. De verbouw van De Linde is een Schoon door de Poort-project van de gemeente Venray. Hierbij privatiseert Venray alle gemeenschapshuizen in de dorpen. Die krijgen eenmalig een bedrag om een gemeenschapshuis te moderniseren en moeten daarna op eigen benen staan.

In dat kader kreeg de Oirlose dorpsraad eind 2019 een brief van de gemeente waarin een bijdrage van maximaal 733.333 euro (twee derde van de totale kosten) werd aangekondigd voor verbouw van De Linde tot een multifunctioneel dorpshuis. Nu de kosten zijn gestegen, draagt de gemeente naar rato meer bij. 

De werkgroep die zich bezighoudt met De Linde hoopt eind dit jaar met de verbouw te beginnen. Burgemeester en wethouders zijn al akkoord met de bijdrage, de gemeenteraad moet er in september nog een klap op geven.