Akkoord over MFC in kerk Wanssum

Akkoord over MFC in kerk Wanssum

Wanssum | Er is een principeakkoord bereikt over het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) in Wanssum. De gebruikers van gemeenschapshuis De Zandhoek, het kerkbestuur en het bisdom Roermond zijn overeengekomen om dit MFC te vestigen in de Sint-Michaëlkerk in Wanssum. Tegelijkertijd heeft Wonen Limburg zich bereid verklaard om de huidige locatie van De Zandhoek in te zetten voor (sociale) woningbouw.


De afgelopen jaren heeft een brede werkgroep in Wanssum plannen gemaakt voor een multifunctioneel centrum (MFC) in Wanssum. De werkgroep heeft zich daarbij laten leiden door de uitgangspunten van het project Schoon Door De Poort. De Sint-Michaëlkerk in Wanssum is een degelijk gebouw op een centrale plaats in het dorp. Een architect heeft een passend schetsontwerp getekend waarbij een permanente sacrale (gebeds)ruimte is voorzien naast de veilige zichtbaarheid van het historische doopvont en historische kerkelijke attributen. Daarnaast is er ruimte voor onder andere het gymnastiekonderwijs van basisschool de Peddepoel, het jeugd en jongerenwerk, de KBO, de fanfare, het koor en de toneelvereniging, de carnavalsvereniging en overige sportactiviteiten. Alle activiteiten kunnen in het bestaande kerkgebouw plaatsvinden. Nieuwbouw is niet nodig. Het huidige gemeenschapshuis De Zandhoek wordt gesloopt. Daarmee ontstaat er ruimte voor woningbouw. Wonen Limburg heeft de intentie uitgesproken om de locatie in te vullen met een nader te bepalen aantal sociale huur- en eventueel koopwoningen. Samen met de dorpsraad Wanssum onderzoekt Wonen Limburg de passende woonbehoefte. Eventueel stelt de gemeente Venray daarvoor een aanvullend gedeelte grond ter beschikking. De komende periode gaan alle partijen verder met de uitwerking van de plannen. In november 2021 biedt de werkgroep het definitieve projectplan aan het college en gemeenteraad aan. In 2022 kan dan worden gestart met de realisatie van het multifunctioneel centrum en aansluitend de woningbouw.


Obligaties De Linde in trek

Oirlo | De verkoop van obligaties voor de renovatie van gemeenschapshuis De Linde in Oirlo is voortvarend van start gegaan. Bij de eerste tussenstand waren al 485 van de 1000 aangeboden obligaties verkocht.


De obligaties kosten honderd euro per stuk. De uitgifte is nog tot en met 31 december dit jaar. De obligaties kunnen doorgegeven worden of als geschenk dienen. De terugbetaling gebeurt tussen 2027 en 2037, ieder jaar tien procent. Om het financiële gat te dichten voor de verbouwing van het dorpshuis in Oirlo, heeft de Stichting Gemeenschapshuis De Linde renteloze obligaties uitgegeven. Er moet een bedrag van 196.000 euro in de begroting worden gedicht door acties, sponsoren en de verkoop van obligaties.