De rechtbank in 's Hertogenbosch.
De rechtbank in 's Hertogenbosch.

Buren willen versneld af metaalverwerking

Algemeen

Op het perceel in Merselo zit een agrarische bestemming. Metaalverwerking was op het terrein niet toegestaan: daar waren gemeente, bedrijf en buren het wel over eens. Toch vonden deze verboden activiteiten hier jarenlang plaats. De holding was niet bewust begonnen met het overtreden van de regels. Het familiebedrijf startte met de metaalverwerking als nevenactiviteit, die steeds meer tijd en plaats in beslag nam op het terrein.

De holding deed geen poging om de zaak bij de gemeente te laten ‘legaliseren’. Het echtpaar Verhoeven gaf aan dat ze gezien ‘hun leeftijd en lichamelijke gesteldheid’ sowieso van plan waren om de activiteiten langzaam af te bouwen. Op het terrein zou dan een woonbestemming kunnen komen, tot vreugde van de buren. He..