Een albino-laatvlieger op de kerkzolder in Castenray.
Een albino-laatvlieger op de kerkzolder in Castenray. Foto: Eigen foto

Bijzondere laatvlieger

Algemeen

Dat Jeucken op 6 juli de albino’s op het priesterkoor in de gaten kreeg, is geen toeval. Hij houdt de zeldzame laatvliegerkolonie in Castenray met een zestiental webcams angstvallig in de gaten. Op de kerkzolder huizen dit jaar een kleine 160 laatvliegers, wat minder dan voorgaande jaren. Omdat het een kraamkamer is, volgens Jeucken een van de grootste in Europa, zijn er alleen vrouwtjes met hun jongen. Mannetjes zijn niet welkom. “Tot mijn verbazing zag ik die avond op het beeldscherm een moeder met een lichtkleurig jong. Bij de meeste diersoorten komen albino’s voor, maar bij de laatvlieger zag ik er nog nooit eentje. Nergens in Nederland is er ooit een laatvlieger-albino gezien, voor zover ik weet. En nu dus twee.”