binary comment
binary comment Foto: Rikus ten Brücke
Fotoserie / Video

‘Kermis moet terug naar centrum’

Algemeen Fotoalbums

“We waren gebonden aan verschillende spelregels, maar binnen die speelruimte hebben we een goede kermis gehad”, zegt een enthousiaste wethouder Cor Vervoort, die de kermis sinds één maand in zijn portefeuille heeft. Niet iedereen deelde de geestdrift van de kermiswethouder. Atze Lubach, voorzitter van kermisvakbond BOVAK, was kritisch. “We zijn blij dat de kermis doorging, maar niet alles verliep vlekkeloos. De kermisopstelling was niet perfect en dat gold ook voor de routing. Er zijn collega’s benadeeld omdat ze niet op de juiste plek stonden. Daarnaast konden we minder kermisuren draaien dan voorheen in het centrum en we hebben ook een stukje gastvrijheid gemist. Zo moesten de exploitanten kilometers lopen met de dagopbrengst. Het is o..